Artikelen

Op deze pagina is het zeer binnenkort mogelijk om gestructureerd naar artikelen te zoeken in de kennisbank.

Filter artikelen (under construction)

Editite

Editite

Category

Category

Zoeken

Zoeken
Banner
Het gebruik van zelf-, peer- en co-assessment in het hoger onderwijs
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. G. H. van Ruijven,
Banner
Leren klinisch denken
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. J. J. A. Scherpbier,
Banner
Keuzestage wetenschappelijk onderzoek tijdens de huisartsopleiding
 • Editie02 2014
 • Auteurs H. C. P. M. van Weert,
Banner
Een analyse van de kosten in een probleemgestuurd curriculum
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. J. J. A. Scherpbier,M. E. H. Heckmann,
  +3
  L. F. J. Th. M. Kolle, G. A. J. Dunselman, C. P. M. van der Vleuten,
Banner
Het ritme van de tijdsbesteding van de PGO-student
 • Editie02 2014
 • Auteurs M. W. M. Jongbloets,D. H. J. M. Dolmans,
  +2
  R. J. I. Hoogenboom, H. A. P. Wolfhagen,
Banner
De rol van (simulatie)patiënten in het onderwijs
 • Editie02 2014
 • Auteurs S. L. Gorter,J. -J. Rethans,
  +1
  A. J. J. A. Scherpbier,
Banner
Onderwijsvernieuwing als beleidsinstrument. Over de modernisering van de medische vervolgopleidingen.
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. de Bont,I. Wallenburg,
  +4
  M. J. Heineman, S. J. van Luijk, J. A. A. M. van Diemen-Steenvoorde, F. Scheele & P. Meurs,
Banner
Het opleidingsfonds: verdeling van kwantiteit of kwaliteit?
 • Editie02 2014
 • Auteurs H. J. L. Brackel,
Banner
Het opleidingsfonds: een zegen!
 • Editie02 2014
 • Auteurs C. D. de Kroon,
Banner
In VIVO anderhalf jaar onderweg!
 • Editie02 2014
 • Auteurs C. D. de Kroon,S. J. van Luijk,
  +7
  J. O. Busari, M. F. Schutte, I. de Vreede, A. de Bont, I. Wallenburg, J. A. A. M. van Diemen-Steenvoorde, F. Scheele,
Banner
Eerlijk onderwijs
 • Editie02 2014
 • Auteurs Albert Scherpbier,
Banner
Aios vaardig aan het roer
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. A. Baane,M. J. Heineman,
  +2
  J. O. Busari, C. R. M. G. Fluit & C. D. de Kroon,
Banner
Professionalisering van opleiders: leren opleiden met en van elkaar
 • Editie02 2014
 • Auteurs C. R. M. G. Fluit,M. J. Heineman,
  +2
  J. A. Baane, B. J. A. de Leede & H. Mulder,
Banner
Toetsing in vivo bij ‘In VIVO’
 • Editie02 2014
 • Auteurs S. J. van Luijk,F. Scheele & C. P. M. van der Vleuten,
Banner
Richtlijnen voor het onderwijs in de medische vervolgopleidingen: waarom en hoe?
 • Editie02 2014
 • Auteurs Th. J. ten Cate,M. Horsman,
  +1
  S. J. van Luijk & F. Scheele,
Banner
Vaart in de Innovatie van de Vervolgopleidingen (In VIVO): van terugkijken naar vooruitzien
 • Editie02 2014
 • Auteurs Fedde Scheele,Scheltus van Luijk,
Banner
Medici en musici
 • Editie02 2014
 • Auteurs Richard H. C. Zegers,
Banner
De student als observator en feedbackgever voor docenten: een procesevaluatie
 • Editie02 2014
 • Auteurs R. E. Stalmeijer,W. de Grave,
Banner
Leren leren – leren doceren: een cursus didactische professionalisering voor aios
 • Editie02 2014
 • Auteurs M. D. Ottink,J. O. Busari & G. G. M. Essed,
Banner
Toepassing van het concept EPA als verbinding tussen professionele activiteiten en CanMEDS competentie-gebieden: pilotstudie Physician Assistant Urologie
 • Editie02 2014
 • Auteurs G. Spenkelink-Schut,Th. J. ten Cate & H. S. M. Kort,
Banner
De introductie van competentiegerichte specialistenopleidingen in Nederland
 • Editie02 2014
 • Auteurs F. Scheele,P. Teunissen,
  +8
  S. van Luijk, E. Heineman, L. Fluit, H. Mulder, A. Meininger, M. Wijnen-Meijer, G. Glas, H. Sluiter & T. Hummel,
Banner
Het eindstation en de reis
 • Editie02 2014
 • Auteurs Peter Boendermaker,
Banner
Kunst en kinderen
 • Editie02 2014
 • Auteurs Wietse Kuis,
Banner
Onderwijs over complementaire behandelwijzen in de medische opleiding
 • Editie02 2014
 • Auteurs P. A. van Dijk,E. M. W. Spee,
  +2
  E. van Rijswijk, E. van Rijswijk & W. J. M. J. Gorgels,
Banner
Aanpak invoering vernieuwingen specialisten – opleiding Kindergeneeskunde en Obstetrie & Gynaecologie in de OOR Noord- en Oost-Nederland
 • Editie02 2014
 • Auteurs E. Jippes,L. M. Hercules,
  +2
  E. J. Duiverman, A. A. E. Verhagen & M. J. E. Mourits,
Banner
Verschillen in belangstellingsprofielen van vrouwelijke en mannelijke studenten geneeskunde
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. J. D. J. M. Rademakers,A. L. S. Bloemen,
  +2
  M. B. M. Soethout, J. Cohen-Schotanus & Th. J. ten Cate,
Banner
Medisch studenten en hun opvattingen over professionele autonomie
 • Editie02 2014
 • Auteurs M. M. C. Lambregts,W. P. J. van Oosterhout & J. A. Dekker,
Banner
Een rijk geschakeerd palet
 • Editie02 2014
 • Auteurs Benno Bonke,
Banner
Kunst, literatuur en dokters zonder een goed glas wijn
 • Editie02 2014
 • Auteurs Ignace Schretlen,
Banner
De CTEI: kwaliteit of kwantiteit of van allebei een beetje? Zorgen over een veel gebruikt meetinstrument voor de docentkwaliteit van de klinische docenten
 • Editie02 2014
 • Auteurs P. M. Boendermaker,P. Remmelts,
Banner
Een contextgebonden training voor huisartsen in communicatieve vaardigheden bij lageluchtweginfecties
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. W. L. Cals,N. A. M. Scheppers,
  +4
  R. M. Hopstaken, K. Hood, G-J Dinant, H. Goettsch & C. C. Butler,
Banner
Medisch specialisten in de OOR Noord- & Oost-Nederland steunen innovaties medische vervolgopleidingen
 • Editie02 2014
 • Auteurs R. H. Bakker,A. K. Meininger,
  +2
  G. J. Dijkstra, S. A. Reijneveld & J. W. Groothoff,
Banner
De bereidheid van ziekenhuispersoneel tot deelname aan een communicatietraining
 • Editie02 2014
 • Auteurs D. de Natris,W. Brouwers,
Banner
Samenwerking is te leren! Maar hoe?
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. G. A. Gerritsen,A. P. Nauta,
Banner
Communicatie in de gezondheidszorg: mensenwerk met onderbouwing
 • Editie02 2014
 • Auteurs Jan van Dalen,
Banner
Rock-’n-rollmodel
 • Editie02 2014
 • Auteurs Jan van Dalen,
Banner
Studievoortgangsproblemen van buitenlandse artsen die instromen in een hoger jaar van de opleiding geneeskunde
 • Editie02 2014
 • Auteurs P. G. P. Herfs,J. R. E. Haalboom,
Banner
Een elektronisch zelfstudiepakket over spraak- en taalstoornissen voor de opleiding logopedie en audiologie aan de Universiteit van Gent
 • Editie02 2014
 • Auteurs C. Mostaert,J. van Borsel,
  +2
  B. Morlion, K. Corthouts & A. Derese,
Banner
Samenhang gedrag van huisartsopleiders met de door aios beleefde effectiviteit van de huisartsenstage
 • Editie02 2014
 • Auteurs G. Locher,A. H. Blankenstein,
Banner
Nieuwe regelgeving voor de medische vervolgopleidingen. Opleidingen worden beter en leuker
 • Editie02 2014
 • Auteurs O. P. Bleker,
Banner
Rapport Dijsselbloem versus de zorgopleidingen
 • Editie02 2014
 • Auteurs Fedde Scheele,
Banner
Radiologie als onderdeel van het stationsexamen klinische vaardigheden
 • Editie02 2014
 • Auteurs I. A. H. van den Berk,J. M. M. van de Ridder,
  +1
  J. P. J. van Schaik,
Banner
De taxonomie van Anderson en Krathwohl (2001) is een bruikbaar instrument om opleidingsdoelstellingen te analyseren en classificeren
 • Editie02 2014
 • Auteurs I. Vandenreyt,M. Maelstaf,
  +2
  G. Moerkerke, M. Smits & M. Vandersteen,
Banner
Een explorerend kwalitatief onderzoek naar het leren consultvoeren door huisartsen in opleiding
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. Pols,A. M. Meijerink,
  +1
  P. M. Boendermaker & S. Bolhuis,
Banner
Medische professionaliteit in de geneeskunde opleiding
 • Editie02 2014
 • Auteurs Jan Borleffs,
Banner
De kunstenaar en de dokter
 • Editie02 2014
 • Auteurs Jan Dequeker,
Banner
Junior Scientific Masterclass. Groningse professionele kweekvijver om studenten tot artsonderzoeker op te leiden
 • Editie02 2014
 • Auteurs Jan Dequeker,
Banner
Junior Scientific Masterclass. Groningse professionele kweekvijver om studenten tot artsonderzoeker op te leiden
 • Editie02 2014
 • Auteurs M. H. W. Hooiveld,J. C. Kluin-Nelemans,
  +1
  J. C. Kluin-Nelemans & J. C. Kluin-Nelemans,
Banner
Differentiatie in de huisartsopleiding: evaluatie van een nieuwe module
 • Editie02 2014
 • Auteurs M. H. Sagasser,Th. B. Voorn,
  +2
  B. P. A. Thoonen, B. J. A. M. Bottema,
Banner
Ontwikkelen en implementeren van een competentiegericht curriculum: van schrijftafel naar praktijk
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. K. Meininger,P. P. M. Bakker,
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee