Bespreking en beoordeling van professioneel gedrag aan de Faculteit Geneeskunde te Maastricht

Informatie
Auteurs
C. P. M. van der Vleuten
G. J. A. P. M. Oudhuis
L. W. Schuwirth
M. J. G. Fey-Schoenmakers
M. T. H. Gulikers
S. S. van Luijk
W. N. K. A. van Mook
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

De beoordeling van professioneel gedrag (PG) in het medisch onderwijs kan zich verheugen in een toenemende belangstelling. Om disfunctioneel gedrag om te kunnen buigen wordt in Maastricht veel tijd en energie gestoken in het geven van feedback en informatie. Daarnaast krijgt de summatieve kant van de PG beoordeling in jaar 1 en 2 van het curriculum de nodige aandacht. De summatieve en formatieve aspecten van de PG beoordeling spreken elkaar niet tegen, maar kunnen prima in één beoordelingssysteem verenigd worden. Hoewel aan verdere ontwikkeling en uitvoering van de formatieve aspecten, het longitudinale karakter en aan het scholen van studenten en staf wordt gewerkt, blijven deze aspecten een uitdaging voor de toekomst. Momenteel krijgen meer mannen dan vrouwen een onvoldoende oordeel PG, maar slechts een zeer kleine minderheid van de studenten vertoont dusdanig onprofessioneel gedrag dat verdere begeleiding noodzakelijk is. De redenen voor de onvoldoende oordelen zijn met name terug te voeren op de binnen PG vallende categorieën ‘omgaan met werk’ en ‘omgaan met anderen’.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee