Gelijke kansen in het gezondheids zorgonderwijs

16 en 17 mei in Egmond aan Zee

We kunnen gelijke kansen hebben, maar als de enige kans gelijkheid is, is het geen kans

Margaret Thatcher

Gelijke kansen binnen het onderwijs is een grondbeginsel van ons onderwijsstelsel. Daarnaast is het van belang dat de toekomstige gezondheidszorg wordt verleend door een populatie die een afspiegeling is van de samenleving. Gelijke kansen zijn niet alleen vanuit rechtvaardigheidsbeginsel van belang maar een toegenomen diversiteit zorgt er ook voor dat aan de behoeften van alle (toekomstige) patiënten wordt voldaan.

In de huidige gezondheidszorgopleidingen in Nederland en Vlaanderen is de studentpopulatie niet divers genoeg om representatief te zijn. Belangrijke oorzaak hiervan is dat er grote verschillen in kansengelijkheid voor studenten bestaan afhankelijk van gender, seksualiteit, etniciteit, beperkingen en sociaal economische status (SES). De kans op toelating tot bijvoorbeeld een opleiding geneeskunde hangt onder meer samen met de etnische achtergrond, sociale status en het opleidingsniveau van ouders (2022 Mulder).

Daarnaast is de kans op het succesvol afronden van de opleiding geneeskunde voor studenten met een migratieachtergrond kleiner (2015 Stegers-Jager) en ervaren studenten met lichamelijke of psychische beperkingen belemmeringen bij hun studievoortgang. Dit geldt ook in meer of mindere mate voor andere gezondheidszorgopleidingen zoals fysiotherapie en verpleegkunde.

De laatste jaren is veel onderzoek verricht naar deze onbedoelde kansenongelijkheid en dit heeft geleid tot een aangepaste wetgeving voor fixusopleidingen. Met de veranderde wetgeving kan de universiteit of hogeschool zelf gaan kiezen welk selectie instrument men gat inzetten met als doel de kansengelijkheid te vergroten. De gewenste grotere diversiteit aan studenten op de opleidingen vraagt ook ontwikkeling van culturele competenties en didactische strategieën van docenten om hierbij aan te kunnen sluiten.

Het congres van de NVMO dat op 16 en 17 mei 2024 wordt gehouden heeft als thema ‘Gelijke kansen in het gezondheidszorgonderwijs‘. We kijken uit naar interessante lezingen, voordrachten en gesprekken over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,
Namens de hoofdorganisatoren van het NVMO Congres 2024
HAN University of Applied Sciences
Geert van den Brink & Miriam Reelick

 

Abstracts

Best practices en verbeterpunten van de toepassing van zelf regulatie in het onderwijs in academische vorming in Epicurus zullen worden besproken. Aanbevelingen die op basis van de best practices zijn geformuleerd worden gepresenteerd.

Machtsdynamieken in mentoring: Een etnografische single-casestudie
 • Auteurs H.V.D.K. van der Kloot,
Leren intraprofessioneel samenwerken bij arts assistenten die werken in ad hoc team in het zorgpad heupfractuur op de spoedeisende hulp, een etnografische studie
 • Auteurs M.J.H. van der Ven,
Evidence-based Dentistry in Indonesian Dental Schools: A National Survey
 • Auteurs D.R. Firman,
Het verkennen van complexiteit in de extramurale zorg met behulp van Rich Pictures
 • Auteurs F.M. den Boer,
Faciliteren van werkplekleren in de klinische praktijk, een evaluatie onder medisch specialisten
 • Auteurs M. Kerperien,
Het langetermijneffect van een interprofessionele educatie-interventie op motivatie voor interprofessioneel samenwerken en interprofessionele vaardigheden
 • Auteurs C.J. Teuwen,
Meerwaarde van de dubbele rol van docent artsen: een observatiestudie van het boundary spanning gedrag van huisartsdocenten binnen het klaslokaal
 • Auteurs H.J. Brouwer,
Een vergelijking van het rolmodelproces van geneeskundestudenten met en zonder niet-Westerse migratieachtergrond
 • Auteurs I.M. Spaans,
Hoe professionals leren terwijl ze samenwerken in patiëntenzorg over organisatorische grenzen heen.
 • Auteurs L.J. Meijer,
Samenwerken in onderzoek naar leren en opleiden in het continuüm van de huisartsgeneeskunde. De ontwikkeling van de nationale onderzoeksagenda als hefboom
 • Auteurs E. De Groot,
Medisch studenten waarderen activerend onderwijs anders over tijd: een follow-up Q-methodologische studie
 • Auteurs J.W. Grijpma,
Learning from expert teachers: hoe bereiken zij hoge studentbetrokkenheid in activerend onderwijs?
 • Auteurs J.W. Grijpma,
Burn-out klachten bij artsen in opleiding (AIOS): De belangrijke rol van psychologisch kapitaal en werkfactoren.
 • Auteurs K.D.G. van de Kant,
Optimaliseren van de transities van arts-assistenten: voorkeuren van arts-assistenten voor organisatiesocialisatie strategieën. Een Q-studie.
 • Auteurs G. Galema,
Handvatten voor autonomie-ondersteunende consultvoering in de geboortezorg: een kwantitatieve observatiestudie
 • Auteurs J.M. Kors,
Naar een meer inclusieve huisartsopleiding – Participatory Action Research
 • Auteurs N.M. van Moppes,
De effectiviteit van coaching in het verminderen van loopbaankeuzestress onder geneeskundestudenten
 • Auteurs A.H. Fris,
Hoe leren huisartsen in opleiding vaardige arts-patiënt communicatie in de klinische praktijk: een longitudinaal kwalitatief onderzoek
 • Auteurs M.V. Verheijden,
Inclusie en diversiteit binnen het medisch onderwijs: een focusgroepstudie naar de ervaringen van studenten
 • Auteurs A.R. Verbree,
Klinisch redeneren als een arts of als een verpleegkundige? Een ‘systematic integrative review’
 • Auteurs C.J. Vreugdenhil,
Klinische besluitvorming door apothekers
 • Auteurs J.F. Mertens,
Worden opleiders beïnvloed door hindsight en outcome bias wanneer ze de klinisch redeneervaardigheden van een huisarts in opleiding beoordelen?
 • Auteurs C.G.M. van Sassen,
How to define, measure, and improve quality of online interaction: A scoping review
 • Auteurs A. Lupascu,
Planetary health in medisch onderwijs; van hoge urgentie naar systematische onderwijsontwikkeling – een scoping review
 • Auteurs E.H. Visser,
Appreciating appreciation: residents experience “feeling valued” differently as learners, physicians and employees
 • Auteurs R. Bogerd,
Verbetering van het begrip van feedbackgebruik in de context van de medische voortgangstoets: een kwalitatieve interviewstudie.
 • Auteurs E.V. van Wijk,
Should I stay or should I go? A retrospective cohort study into psychiatry trainees’ progression through training
 • Auteurs M.E.W.M. Silkens,
Doen individuele verschillen tussen A(N)IOS ertoe bij de interpretatie van supervisiestijlen? Een experimentele vignetstudie naar psychologische basisbehoeften en welbevinden.
 • Auteurs W.E. van der Goot,
De brug tussen theorie en praktijk? Barrières bij de integratie van grensobjecten in het praktijkleren
 • Auteurs M. Stoffels,
Meer aandacht voor extramurale zorg in het curriculum: een noodzaak voor een gezonde toekomst
 • Auteurs A.C.N. van den Doel,
Oog voor diversiteit: Samenwerken aan gezondheid in de wijk
 • Auteurs J.E. . Bruijning,
Het versterken van de positie van gevlucht zorgpersoneel:het overbruggen van gaps en het bevorderen van inclusiviteit dooreen veelzijdig programma dattegemoetkomtaandekritiekebehoeftenaarzorgpersoneel
 • Auteurs I.S. Homan,
Maatschappelijke betrokkenheid bij studenten – Geen woorden maar daden
 • Auteurs F.T.J. Schrijvers,
Een gelijke start – werkplekleren en de sociale context
 • Auteurs S.K. Diepeveen,
Duurzame integratie van Diversiteit, Equity & Inclusie: naar toekomstbestendig gezondheidsonderwijs
 • Auteurs K.N. Lanting,
Moreel Beraad als instrument voor het bespreken van diversiteitsvraagstukken in de opleiding
 • Auteurs Y. Voskes,
Implementatie van een nieuw ontwikkelingsgericht Landelijk Opleidingsplan: Tips & Trics
 • Auteurs C.M. de Ruiter,
Buitenlandse medisch professionals in Nederland – Gelijke kansen?!
 • Auteurs E.M.C. Rasenberg,
Tussen droom en werkelijkheid voor de poort van de geneeskunde: hoe geven we studiekiezers een realistisch beeld van de geneeskunde studie en het artsenvak?
 • Auteurs E.V. van Wijk,
Leren over selecteren: het waarborgen van kansengelijkheid
 • Auteurs S. Amiri Simkooei,
‘Samenwerken aan planetary health in (bio-)medisch onderwijs’
 • Auteurs L.C. Reichwein,
Zzzzz… De Stekende Mug – over micro-agressies in het medisch onderwijs en op het werkveld
 • Auteurs K.W. Pang,
‘Interculturele gespreksvoering in medisch onderwijs: kennismaken met de eigen stereotypes en vooroordelen die het consult kleuren’
 • Auteurs M. Verloop,
De perfectie paradox
 • Auteurs M.V. . Matulewicz,
Hoe maak ik mijn digitale onderwijs toegankelijker voor studenten met een beperking? Kaders, tips en tools.
 • Auteurs H. van Eeren,
Hoe zorg je voor betaalbaar kwalitatief onderwijs van de toekomst: samen aan de slag met Open Educational Resources
 • Auteurs M. Doets,
In gesprek over professionaliteit bij zorgelijk handelen Tijd voor een andere aanpak na het schietincident op 28-09-2023 in Rotterdam
 • Auteurs E. J. Spierenburg,
Hoe nemen we een zorgvuldig besluit over de voortgang van onze studenten binnen een programmatisch toetsprogramma? Inrichting van de besliscommissie van het nieuwe Geneeskunde curriculum in Rotterdam
 • Auteurs E. J. Spierenburg,
Ethische toetsing van onderwijskundig onderzoek in de gezondheidszorg: waar staan we en waar willen we naar toe?
 • Auteurs A. W. M. Kramer,
Bodystorming: hoe je door het probleem te worden, oplossingen genereert en het probleem beter definieert
 • Auteurs M. Delissen,
Educational Design Research: Verbinden van onderwijspraktijk en -onderzoek rondom docentprofessionalisering
 • Auteurs D. H. J. M. Dolmans,
Inzet van Virtual Reality in medisch onderwijs
 • Auteurs F.C.M. van Hoek,
Sense of belonging in het hoger onderwijs: hebben studenten het gevoel dat ze erbij horen?
 • Auteurs A.R. Verbree,
Decolonizing your curriculum. Don’t know where to start? You are not alone!
 • Auteurs D. Verstegen,
Voorkom Drama met Drama! Een interactieve theaterworkshop over gelijke kansen.
 • Auteurs M.B. Breebaart,
Ondersteunen van professionele identiteitsontwikkeling bij studenten: Een workshop over evidence-informed onderwijs gebaseerd op reflectie.
 • Auteurs M. Trippenzee,
Op weg naar een nationale onderzoeksagenda voor interprofessioneel onderwijs in Nederland
 • Auteurs J. de Nooijer,
Hoe kunnen docenten worden ondersteund in het creëren van inclusieve leeromgevingen in kleinschalige onderwijssettings?
 • Auteurs B.C.M. Compen,
Docentprofessionalisering zonder grenzen
 • Auteurs E.E. Brouwer,
AI in het Medisch Onderwijs: Aanpak inventarisatie AI fraude gevoeligheid in het curriculum
 • Auteurs E.W. Elings,
Weet waar je staat: tips en valkuilen op weg naar de highstake beoordeling bij programmatisch toetsen
 • Auteurs C.E.G. Albicher,
Coschap van de toekomst: inbedding in het veranderend zorglandschap.
 • Auteurs A.A. de Beer,
Vernieuwende lesmethode klinisch redeneren in de master Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Auteurs K.E. Ebels,
Objectiviteit en subjectiviteit bij beoordelingen en vertrouwensbeslissingen op de klinische werkplek. De spanning tussen waardevolle subjectieve impressies en ongewenste bias.
 • Auteurs E.F.W. Kleijer,
Effecten van keuzen in toetsing binnen klinische stages op studenten, docenten en organisatie
 • Auteurs F. Koens,
Rich pictures als een methode om cross-culturele interactie te verkennen Rich pictures as a method to explore cross-cultural interaction
 • Auteurs M.A.C. Versluis,
Zorgt datagedreven werken voor meer kansengelijkheid?
 • Auteurs S.J.M. Laurijssen,
Vignetmethodologie als tool voor onderzoek binnen het onderwijs in de gezondheidszorg
 • Auteurs W.E. van der Goot,
Het gesprek: De juiste persoon op de juiste plek. Tips voor een persoonlijk carrière gesprek met een student.
 • Auteurs J.Z. Muyselaar-Jellema,
Introspectie ontwikkelen bij onprofessioneel gedrag
 • Auteurs J.A. Godschalx-Dekker,
Je kleur mag schijnen! Je kleur moet schijnen! Hoe kunnen ervoor zorgen dat het leerklimaat binnen het (para)medische onderwijs inclusiever wordt?
 • Auteurs C. Fichtner,
De waarde van zij-instroomprogramma’s geneeskunde en arts-onderzoeker opleidingen
 • Auteurs I.J. van Wijk,
Het DocProf Debat – In gesprek over uitdagingen in docentprofessionalisering.
 • Auteurs J. Beuken,
Hoe kunnen zelfregulatievaardigheden in het hoger onderwijs systematisch worden ondersteund?
 • Auteurs F. Biwer,
Betrokkenheid van ervaringsdelers in onderwijs.
 • Auteurs R.R. de Jonge,
Lesson Study; een praktijkgerichte onderzoekscyclus om je onderwijs te verbeteren
 • Auteurs P. P. M. Bakker,
Cross-boundary teaming in leerwerkomgevingen gericht opom wendbaarheid van professionals te bevorderen
 • Auteurs C.L. Bus,
Adaptive expertise in teaching: when is it needed?
 • Auteurs J.M.E. van Bruggen,
Wat moet/kan ik met die feedback? Hoe studentenevaluaties kunnen bijdragen aan de professionele ontwikkeling van docenten
 • Auteurs C. Sehlbach,
Stageverslag als toetsingsonderdeel van een stage: zinvol of achterhaald?
 • Auteurs J. Hilhorst,
Verplicht stoppen met de studie: moet het Iudicium Abeundi herzien worden?
 • Auteurs S.A. Pronk,
Waar naartoe? Vind jouw pad in het onderzoek naar onderwijs en opleiden voor de gezondheidszorg
 • Auteurs L. Teheux,
Hoe schrijf ik een succesvol Veni of Vidi onderzoeksvoorstel?
 • Auteurs L. . Zwaan,
Een positieve kijk op generatie verschillen tussen de zorgprofessionals.
 • Auteurs A.L. . Kist,
Klaar voor de werkvorm? Actie!
 • Auteurs A.L. . Kist,
Is jouw (vervolg-)opleiding zo divers en inclusief als je denkt?
 • Auteurs B. P. A. Thoonen,
Virtual Reality: onderdompeling in de leefwereld van je patient.
 • Auteurs M.B. Berk,
Hoe draag je zorg voor een gezonde reflectiecultuur in het onderwijs voor gezondheidsberoepen en de praktijk?
 • Auteurs S.P.C. Schaepkens,
Van bang, banger, bangst naar vrij-van-coschapangst!
 • Auteurs L.A. Huisman,
Collaborative Learning in de nieuwe ‘Bachelorproef Communicatie Geneeskunde’.
 • Auteurs K.B. Bombeke,
Ontwikkeling van een internationaliseringsprogramma in een bestaand medisch curriculum: een iteratieve en participatieve aanpak.
 • Auteurs J.A.M. Bramer,
Co in the lead – Een pilot in longitudinaal leiderschapsonderwijs
 • Auteurs M.V. . Matulewicz,
Voorschrijfvaardigheden van geneeskundestudenten in een elektronisch voorschrijfsysteem: een prospectieve, gerandomiseerde pilotstudie
 • Auteurs S.E.A. El Abdouni,
Case Based Learning bij het Erasmus MC; ervaringen in de OPTAMICE studie
 • Auteurs D.C. van Gent,
Hoe je met stellingen een koers kan bepalen
 • Auteurs F. Koens,
Dynamic Lecturing in de Fysiologie
 • Auteurs H. van Duinen,
De Slimste Mens en 30 Seconds: actief leren middels spelvormen in het medisch onderwijs
 • Auteurs A. Lagerburg,
Innovatie in de zorg begint bij het opleiden: co-creatie tijdens de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van onderwijs
 • Auteurs M. Lobbes,
Experience-based leren tijdens de coschappen in de master Farmacie Leiden: welke factoren spelen een rol?
 • Auteurs R. Abdolrahimi Raeni,
Using an innovative personal approach to create a strong support base among all dental schools in Indonesia to introduce a nationwide faculty development program on evidence-based dentistry
 • Auteurs D.R. Firman,
Keuzecoschap Onderwijs & Opleiden: de toekomstige arts als opleider
 • Auteurs M.H.M. Verkooijen,
Multidimensionele analyse en follow-up bij de kwetsbare patiënt op de verpleegafdeling.
 • Auteurs A.A. Meiboom,
Gelijke kansen bij toetsing van consultvaardigheden: De invloed van casus, simulatiepatiënt en beoordelaar op de beoordeling
 • Auteurs M. Groenier,
Ontwikkeling van een interculturele eCampus voor dental schools: resultaten pilot implementatie
 • Auteurs J.N.H. van der Woert,
Betekenis van gezondheid doorgronden aan de hand van ‘Framework analysis’; samen leren binnen een thesiskring
 • Auteurs C.P.M. de Brouwer,
De inbedding van een verdiepend en toekomstgericht keuzecurriculum naast een kerncurriculum op basisartsniveau
 • Auteurs G.V. Vanderlinden,
Acute Simulatietraining (SIM): optimaal teamwork voor optimale zorg
 • Auteurs J. Jeltes,
Die ene persoon of die ene gebeurtenis die je als (para)medicus heeft gevormd…..
 • Auteurs E.E.W. Belgraver,
Fostering Responsible Integration of ChatGPT in Academic Writing Education
 • Auteurs Maryam Asoodar,
Leiderschap symposium ‘Bridge the gap’: over de stap van semi-artsSenior coassistent tot arts
 • Auteurs J. Jeltes,
Omgaan met diversiteit: ervaringsgericht navigeren
 • Auteurs Winny Ang,
PASKON-project: ruimte geven aan het verhaal achter de patiënt:
 • Auteurs Winny Ang,
De inzet van taalambassadeurs in het geneeskunde-onderwijs
 • Auteurs M. Kok,
Het bevorderen van academische & sociale integratie in online onderwijs om kansengelijkheid te bevorderen: een mixed method studie naar studiesucces
 • Auteurs G.W.G. Spaai,
Perceptie op (teken)papier: Geneeskundestudenten over hun ervaringen in de medische zorg voor oudere patiënten
 • Auteurs E.J.D. Draper,
Hoe bereid je een diverse groep mentoren voor op hun rol in een toetsprogramma dat nog in ontwikkeling is?
 • Auteurs J.H. Kleinveld,
Voorkeuren voor interprofessionele samenwerking binnen en tussen beroepsgroepen: diversiteit in beeld
 • Auteurs L.-M. van Klaveren,
Bias in Science – Opleidingsoverstijgende leerlijn voor inclusief (bio)medisch onderzoek
 • Auteurs J.J. Geerling,
Interprofessioneel teamonderwijs in de praktijk: Hoe bereik je de juiste leerresultaten?
 • Auteurs M.I. van der Velde,
Training for Excellence (T4X): De Tandarts als Topsporter De ontwikkeling van mentale trainingen voor studenten van Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
 • Auteurs A. Rollman,
Een warm welkom voor iedereen in opleiding! De introductiedag voor verpleegkundigen in de vervolgopleiding, georganiseerd door het leerhuis.
 • Auteurs M.M. Bouma,
Geautomatiseerde formatieve feedback op wetenschappelijk schrijven door ChatGPT
 • Auteurs R.C. Jongkind,
Expeditie het Gezonde Noorden: ervaringen met transdisciplinair onderwijs waar MBO, HBO en WO studenten samenwerken
 • Auteurs H.J. Boer,
Infectiepreventie in extended reality, serious, realistic en fun
 • Auteurs O.H.E. Coenen,
De (mis)match tussen gebruik en perceptie van effectiviteit van leerstrategieën.
 • Auteurs J. Disser,
Virtual Reality als Onderwijstool in Stottertherapie: Een Peer-to-Peer Benadering
 • Auteurs V.B. van den Brande,
De premaster geneeskunde, een inclusief programma voor een diverse instroom.
 • Auteurs M.C. de Ruiter,
‘Leef je eigen leven’: Een inclusieve cursus voor jongvolwassenen met en zonder autisme; een weg naar kansengelijkheid?
 • Auteurs J. Hovius,
Veerkrachtig Samen Beslissen
 • Auteurs P. Logister,
Expansion of the Life Sciences Academy within the curriculum of the Graduate School of Life Sciences
 • Auteurs K.J. KJ Koymans,
Het ontwikkelen van een leerlijn samen beslissen voor de huisartsopleiding: wat hebben we geleerd?
 • Auteurs A. Baghus,
Professional Identity Education: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
 • Auteurs T.E. Voerman,
Mondzorg in Context; Planetary Health en Duurzaamheid
 • Auteurs B.T. ter Haar,
Medisch Maatje: geneeskundestudenten als medisch maatje
 • Auteurs R. de Knijff,
Leren over patiëntcontext, onzekerheid en ethiek in (bio)medisch onderwijs: de casus van commerciële gezondheidschecks
 • Auteurs J.C. Mostert,
VR bij acute verloskunde onderwijs: gewoon doen!
 • Auteurs A.J.C.M. van Dongen,
Interprofessioneel leren op de afdeling Geriatrie van het UMCU
 • Auteurs A.C. Drenth-van Maanen,
Navigeren door de wereld van kwetsbare groepen: een verrijkende minor.
 • Auteurs E.M. van Dijk,
Een ‘student journey’: Een voorbeeld met metromap en blended learning in consultvoering onderwijs Geneeskunde
 • Auteurs H. van Eeren,
Een farmacotherapie studentenpoli ingebed in het curriculum; wat is het effect op zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden?
 • Auteurs L.S. Kalfsvel,
Bridging the gap: Ontwikkeling van E-module Organisatie van de gezondheidszorg voor studenten geesteswetenschap
 • Auteurs R.R. de Jonge,
Blended learning tijdens de coschappen
 • Auteurs A.W.M. Fabius,
Het gebruik van audio-podcast als lesmateriaal voor (bio)medische studenten – een systematische review
 • Auteurs M. Heijkoop,
EPA’s en leeruitkomsten verbinden: de pragmatische en participatieve aanpak van de curriculumherziening Fontys MANP
 • Auteurs L.M. Pek,
Evidence Based Practice terug aan bed
 • Auteurs B. Veeger-Nuijens,
Extra-curriculaire cursus ‘International Project Development’ draagt bij aan interdisciplinaire en mondiale mindset van studenten in gezondheidszorg-opleidingen
 • Auteurs Y.J.H. Cerfontaine,
Inclusieve online module – casusgebaseerd interprofessioneel samenwerken
 • Auteurs S.U. Uyttendaele,
Monitor leercurve Master Advanced Nursing Practice Fontys Hogescholen; van novice tot expert in EBP
 • Auteurs M.J.J. Pullens,
Minor Health International: een unieke projectsamenwerking tussen @home studenten en studenten in het buitenland
 • Auteurs B. de Rooij,
Interprofessionele educatie op de afdeling: ontwerp, implementatie en bestendiging van interprofessionele educatie units
 • Auteurs S.C.M. Oosterbaan-Lodder,
Leerwerktraject in de Zorg
 • Auteurs S.M.J. Berentsen,
De computer adaptieve voortgangstoets versus de conventionele voortgangstoets: studentprestaties, studentervaringen en uitvoerbaarheid.
 • Auteurs E.V. van Wijk,
Opzet internationale ‘community’ rondom het werken met EPA’s in tandheelkundig onderwijs
 • Auteurs W. Fokkinga,
Voorlopige resultaten van een vragenlijststudie om verschillen tussen eerstegeneratiestudenten en niet-eerstegeneratiestudenten te identificeren
 • Auteurs A.M.E. Bosman,
Hoe kan een geneeskundeopleiding meer divers en inclusief worden? Leeropbrengsten vanuit het Erasmus MC
 • Auteurs C.E.E. van Andel,
Duiden van disfunctioneren bij AIOS van snijdende specialismen
 • Auteurs J. Bransen,
Sum-up: ondersteuning bij interpretatie van narratieve feedback in e-portfolio’s
 • Auteurs J.M.W. Moonen - van Loon,
Mijlpaal: 14.000 cursisten in het landelijke onderwijsprogramma chronische beademing
 • Auteurs J.C. Bruins-Slot,
De lessons learned van de Master of Science Verloskunde als landelijke joint degree opleiding
 • Auteurs M.C. Weltens,
Start Well Stay Excellent (SWSE), dé digitale leergang voor apothekersassistenten in het ziekenhuis.
 • Auteurs N. Martens-Akrawi,
Het design en inhoud van interprofessioneel onderwijs omtrent medicatie(veiligheid) – een systematische review
 • Auteurs T.A. Phan,
Remedieringsbehoeften bij aios radiologie
 • Auteurs J.A. Godschalx-Dekker,
The Impact of Multivariate Innovation in Education on Sense of Belonging, and Study Success: A Comparative Analysis of Traditional and Multivariate Approach
 • Auteurs D.Y.S. Vogel,
Longitudinaal onderwijs interprofessioneel samenwerken (LOIS)
 • Auteurs A.C. Drenth-van Maanen,
Een betere voorbereiding én landing op het hbo: een gepersonaliseerd 100 dagen-programma
 • Auteurs E.M. Tijhuis,
Multidisciplinair klinisch redeneren – een pilot op snijzaal
 • Auteurs S. Kolkman,
De meerwaarde van Medical Educators in het geneeskunde-onderwijs
 • Auteurs K.F.L. Douma,
Medsyntax: Een gratis, open-source tool voor verbeterd literatuuronderzoek
 • Auteurs M.G.V. Gremmen-Verleg,
Een transmuraal longitudinaal coschap in de Achterhoek: bouwen aan geïntegreerde zorg; Ervaringen, eerste bevindingen en aanbevelingen.
 • Auteurs M.T. van Wijngaarden,
Help, hoe leer ik op de werkplek – De ontwikkeling van een training via het ADDIE-model die geneeskundestudenten voorbereidt op het informeel werkplekleren tijdens hun coschappen
 • Auteurs M. van Dorst,
K.I.C.K. Start: Een goed begin is het halve werk. Een programma voor aankomend (bio) medische eerstejaarsstudenten.
 • Auteurs F.E. Kropman-Henken,
Focus op kwaliteit bij een gefocuste etnografie – unieke samenwerking in twee promotie onderzoeken
 • Auteurs E. Hissink,
Bereid studenten voor op hun actieve feedbackrol op de werkvloer! Handvatten voor docenten & werkplekbegeleiders.
 • Auteurs L. de De Vreugd,
SimNEXT: een lifelong learning programma voor professionals in het simulatieonderwijs
 • Auteurs J. Frerejean,
bekijk alle abstracts

Hoofdlezingen

Voor het NVMO Congres 2024 met het thema 'Gelijke kansen in het gezondheidszorgonderwijs' heeft de congresorganisatie de volgende sprekers uitgenodigd:

Joris Luyendijk

Hebben vrouwen dezelfde gelijke kansen als mannen?

Bridget Kievits

Bridget Kievits is lid van het College van Bestuur van de HAN, hoofdorganisator van het NVMO Congres 2024.

Jamiu Busari

Jamiu Busari is binnen de NVMO mede-oprichter van de werkgroep Diversiteit en Inclusie. Hij was bestuurslid van de NVMO van 2014-2019. Busari is kinderarts en werkzaam in het Dr Horacio Oduber ziekenhuis op Aruba.

CODING - Marleen Koster

Marleen Koster is zesdejaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit, doet onderzoek op de kinder-IC van het Radboudumc, en is voorzitter van CODING.

CODING - Shangrila Sewratan

Shangrila Sewratan is zesdejaars geneeskundestudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee