Betekenis van gezondheid doorgronden aan de hand van ‘Framework analysis’; samen leren binnen een thesiskring

Informatie
Auteurs
C.P.M. de Brouwer
Organisatie
UMC Groningen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Context/probleemstelling of aanleiding

Het integreren van een brede kijk op gezondheid, in curricula gerelateerd aan de gezondheidszorg, is in volle gang. Om met een holistische bril naar de patiënt en zijn weg door het zorglandschap te kunnen kijken zijn het bio-psychosociale model als theoretisch kader en het analytische perspectief van salutogenese onmisbaar (1). In het op salutogenese gebaseerde ‘Andere Gesprek’ (AG) met de patiënt (b.v. Positieve Gezondheid (PG) of gespreksmethode ZZ naar GG) staan inzicht vergroten, zingeving en een hieraan gekoppelde veranderwens centraal. Door het AG worden dus andere gegevens verzameld tijdens de patient journey, dan met meer biomedisch georiënteerde probleem-analytische gesprekken. Echter hoe leer je professionals om gezondheid te analyseren, als het concept voor iedereen iets anders betekend?

Beschrijving van de interventie/innovatie:

In een thesiskring bij de Master Advanced Nursing Practice (MANP) werd onderzocht hoe AG bijdraagt aan het ontwikkelen van de rol van persoonsgerichte gezondheidsbevorderaar bij verpleegkundig specialisten in opleiding (vios). De vios volgden in het kader van hun praktijkgericht onderzoek vier patiënten met bepaalde karakteristieken in hun zorgpraktijk (multiple case-study design). Centraal in de dataverzameling stond het AG op verschillende momenten in de tijd. In de eerste fase van het AG wordt op basis van het verhaal van de patiënt (narratief op geleide van PG web, prikkelende openingsvraag, beeld) huidig functioneren en gewenst functioneren in kaart gebracht en wordt aansluitend in fase 2 onderzocht of de discrepantie daartussen een veranderwens in zich herbergt die voor de patiënt waarde heeft (semigestructureerd karakter fase 2). Gesprekken werden verbatim getranscribeerd. Binnen Atlas.ti werden transcripten eerst gefragmenteerd vanuit analytisch perspectief van salutogenese, waarna codering plaats vond gebaseerd op het begrippenkader en het conceptuele model van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) m.b.v. ‘framework analysis’ (2). Binnen iedere casus werd gekeken naar ervaren gezondheid en het gevoelde potentieel van de patiënt om hierin zelf veranderdoelen te formuleren. Daarna werd over de casussen heen gekeken naar gezondheidsbeleving en patronen daarin, die aanknopingspunten voor zorgverbetering gaven.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Het leren doorgronden van gezondheid door middel van AG en analyseren van deze gesprekken vraagt om een gedegen trainingstraject en tijd om lerend te zijn. Samen lerend zijn binnen een thesiskring met dataverzameling (training in AG), analyse (peer reviewen AG-transcripten, fragmenteren en coderen) en aggregeren van resultaten, werkt katalyserend voor de CanMEDS-rol van gezondheidsbevorderaar is gebleken uit reflectieve dagboeken van de vios en intervisiemomenten binnen de thesiskring. Het fragmenteren en deductief ‘framen’ van AG geeft inzicht in rolontwikkeling en handvatten voor zorgverbetering.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Door fragmentering en codering met behulp van ‘Framework analysis’ kan zowel gespreksvoering als de betekenis van gezondheid voor een specifieke patiënt(groep) onderzocht worden.

Studenten versterken al analyserend hun CanMEDS-rol van gezondheid bevorderaar.

Referenties (max. 2):

Stallinga HA, Y.F.; Heerkens. Functioneren als focus van zorg en welzijn; met ICF praktijkvoorbeelden. 1 ed. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2021.

2. Gale NK, Heath G, Cameron E, Rashid S, Redwood S. Using the framework method for the analysis of qualitative data in multi-disciplinary health research. BMC Med Res Methodol. 2013 Sep 18;13:117. doi: 10.1186/1471-2288-13-117

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Wetenschappelijke vorming Gezondheidsbevorderaar Salutogenese/Andere Gesprek

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee