Jonge Onderzoekers Netwerk

Over het JON

Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, met als doel het verbeteren en beter begrijpen van onderwijs, opleiden en leren in de gezondheidszorg, is één van de belangrijkste pijlers van de NVMO. Er wordt steeds meer onderzoek naar onderwijs in de gezondheidszorg verricht. Voor deze onderzoekers is het Jonge Onderzoekers Netwerk (JON) opgericht.

Het JON is een actief NVMO-netwerk waar promovendi en andere onderzoekers (tot ±5 jaar na promoveren) met elkaar in contact komen om kennis over onderwijsonderzoek met elkaar te delen en hun onderzoek onder de aandacht te brengen. De leden van het JON hebben een actieve rol bij de NVMO-werkgroepen en het jaarlijkse NVMO-congres. Doe je onderzoek naar onderwijs binnen het domein van de gezondheidszorg, dan kun je bij het JON aansluiting vinden bij je vakgenoten.

Activiteiten

Het JON organiseert diverse activiteiten om je netwerk uit te breiden of om je verder te professionaliseren:

 • De JON-dag
 • De JON Learning series (online)
 • Pre-conference bijeenkomst

De dag voorafgaand aan het NVMO Congres vindt een pre-conference plaats voor promovendi.

JON-dag

De JON-dag is een jaarlijks evenement speciaal georganiseerd voor promovendi en hun (co)promotoren. Op deze dag kunnen promovendi eigen werk presenteren en hun kennis met collega-onderzoekers delen. Daarnaast wordt er een verscheidenheid aan workshops aangeboden.

Op de JON-dag wordt sinds 2018 de Marijke Sterman Prijs uitgereikt aan de promovendus die naast het eigen promotieonderzoek actief betrokken is bij de maatschappij in een bredere sociale context, klaar staat voor collega’s en mensen verbindt. Meer achtergrond over de Marijke Sterman Prijs en andere prijzen en awards van de NVMO vind je op de pagina Prijzen en Awards.

JON-Dag 2024

JON Learning series

De JON Learning series hebben als doel om de kennisoverdracht en netwerkvorming binnen het JON te versterken. De learning series zijn (online) bijeenkomsten die eens in de vier tot zes weken plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten van ongeveer één uur wordt een interactieve workshop gegeven, is de mogelijkheid om kennis te delen en te netwerken met collega-onderzoekers. Ons doel is om een grote verscheidenheid aan kennis te delen en iedereen ruimte voor inbreng te bieden. Voor meer informatie en/of suggesties over de volgende learning serie bijeenkomst kan contact opgenomen worden via jon@nvmo.nl.

Financiële ondersteuning

JON-promovendi komen in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit de NVMO tot € 250 bij het drukken of verspreiden van hun proefschrift.
Lees hier verder voor een overzicht van promovendi waar de NVMO een financiële bijdrage aan heeft geleverd.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor een financiële ondersteuning vanuit de NVMO:

 • de promovendus promoveert aan een Nederlandse of Vlaamse Universiteit;
 • de promovendus is tenminste de laatste 2 jaar van het project lid geweest van de NVMO (en het NVMO promovendinetwerk) en is lid van de NVMO in het jaar van de promotie;
 • het proefschrift betreft onderwijs en opleiden voor zorgprofessionals (ter beoordeling aan het bestuur van de NVMO);
 • de promovendus neemt voorin het proefschrift de volgende tekst op: “De uitgave van dit proefschrift is mede ondersteund door de NVMO”;
 • de promovendus levert een korte samenvatting, inclusief een link naar de online versie van het proefschrift t.b.v. de NVMO website aan;
 • de promovendus stuurt het secretariaat van de NVMO één exemplaar van het gedrukte proefschrift:
  Secretariaat NVMO
  Postbus 373
  3700 AJ Zeist

Wil je gebruik maken van deze regeling of heb je hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat van de NVMO via secretariaat@nvmo.nl.

Bestuur

Het JON team bestaat sinds juni 2023 uit:

 • Bo van Leeuwen | voorzitter
  Junior docent Diergeneeskunde en promovendus Universiteit Utrecht
 • Chloé de Mortier | penningmeester
  Promovendus aan de Universiteit Maastricht en Kennisinstituut Medisch Specialisten
 • Mariëlle van Wijngaarden | secretaris
  Promovendus aan het Radboudumc en AIOS-geriatrie
 • Mila van Dorst
  Arts-onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht
 • Lotte Bus
  Junior onderzoeker bij de HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Contact

Wil jij in contact komen met het bestuur van het JON? Stuur een mail naar jon@nvmo.nl

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee