Ethical Review Board

Over de ERB

De NVMO stimuleert goed wetenschappelijk onderzoek van medisch onderwijs, en hecht daarom belang aan ethische toetsing van onderzoeksplannen voordat deze worden uitgevoerd. Wetenschappelijke tijdschriften vragen ook in toenemende mate of onderzoek ethische toetsing heeft ondergaan.

Reglement & Procedure

De NVMO heeft daarom een reglement en procedure voor ethische toetsing van medisch onderwijsonderzoek ontworpen en een commissie aangesteld die deze ethische toetsing uitvoert, de NVMO Ethical Review Board (ERB). Het protocol en procedure van de ERB worden in de loop van 2024 herzien en herschreven.
Klik hier voor Reglement NVMO ERB_versie 20181022 en Procedure ERB_versie 2019

Beleid

Om te bepalen of jouw onderzoeksplan getoetst moet worden door de ERB heeft de ERB een beleidsdocument opgesteld. Klik hier voor Beleid ERB

Voorbeeldformulieren

De ERB heeft voorbeelden voor een informed consent formulier, informatiebrief deelnemer en model onderzoeksprotocol.

Indienen onderzoeksvoorstel

Vergaderdata & Contact

De ERB vergadert meerdere malen per jaar. De data van de ERB vergaderingen met de uiterste datum voor het indienen van het onderzoek voor 2024 zijn als volgt:

Datum vergadering Uiterste datum indienen onderzoek
8 februari 2024 11 januari 2024
21 maart 2024 22 februari 2024
2 mei 2024 4 april 2024
6 juni 2024 9 mei 2024
11  juli 2024 13  juni 2024
5 september 2024 8 augustus 2024
31 oktober 2024 3 oktober 2024
12 december 2024 14 november 2024

Voor vragen of contact met de ERB kan via de mail contact worden opgenomen met het secretariaat van de ERB via erb@nvmo.nl 

Tarieven

De tarieven voor het gebruik van het ethisch toetsingssysteem van de NVMO zijn afhankelijk van het ingediende onderzoek. De categorie waar de aanvraag uiteindelijk in valt, is bepalend voor de tariefbepaling van de toetsing. Leden van de NVMO krijgen korting.

Categorie Leden NVMO Niet-leden NVMO
Automatische verwerking Gratis € 150
Beperkte review € 300 € 650
Volledige review € 300 € 650
Amendement € 150 € 150

Commissie

De ERB is als volgt samengesteld:

 • Prof. dr. Anneke Kramer | Voorzitter
  Emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde, LUMC
 • Drs. Laura Kalfsvel | Secretaris
  PhD Student Geneeskunde, Erasmus Universiteit
 • Drs. Lennart van der Molen | Ethicus
  IQ Healthcare, Radboudumc
 • Dr. Jan Pols | Commissielid
  Onderwijs en opleiden werkgerelateerd leren kwalitatief onderzoek, RUG
 • Maaike Fasel | Studentlid
  VU Amsterdam
 • Mr. drs. Judith Godschalx-Dekker | Juridisch expert
  Psychiater/teamleider afdeling ziekenhuispsychiatrie en medische psychologie Flevoziekenhuis Almere en St. Jansdal Lelystad, GGZ Centraal
 • Sofie van Ostaeyen | Onderwijskundig expert
  PhD student Educational Sciences, Universiteit Gent
 • Dr. Bart Thoonen | Commissielid
  Programmaleider, Radboudumc
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee