WECO

De wetenschapscommissie (WECO) van de NVMO adviseert en levert een bijdrage aan de vorming van onderzoekers van onderwijs door een actieve bijdrage aan het Jonge Onderzoekers Netwerk en door het verder ontwikkelen c.q. zichtbaar maken van een scholingsaanbod voor onderzoekers. De WECO draagt bij aan de opzet en vormgeving van het NVMO-congres (zoals abstract beleid, presentaties van onderzoek, onderzoekssessies).

Samenstelling

De WECO is als volgt samengesteld:

 • Prof. dr. Karen Stegers-Jager | voorzitter
  Hoogleraar Innovatief en persoonsgericht leren en werken in de gezondheidszorg, Radboudumc
 • Dr. Anouk Wouters 
  Assistent professor Medisch Onderwijs, Amsterdam AMC VUmc
 • Prof. dr. Marieke van der Schaaf
  Professor of Research and Development of Health Professions Education, UMC Utrecht
 • Dr. Marleen Groenier
  Universitair docent, Universiteit Twente
 • Prof. dr. Paul Brand
  Isala klinieken
 • Prof. dr. Peter Pype
  Huisarts, palliatief arts, ondervoorzitter Palliatieve Zorg Vlaanderen, Professor aan de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Universiteit Gent
 • Prof. dr. Evelyn Finnema
  Hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs, UMCG
 • Dr. Renée Stalmeijer
  Associate Professor O&O SHE Faculteit Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University
 • Dr. Floor van Rosse
  Universitair hoofddocent, Erasmus MC
 • Dr. Wieke van der Goot
  Onderwijsadviseur, RUG
 • Manon Drieshen
  Coördinator werkgroepen NVMO

Procedure

Het volgende is afgesproken voor de samenstelling van de WECO:

 1. Leden van de WECO zijn gepromoveerd, hebben expertise op het gebied van onderwijsonderzoek. Een deel van de WECO is hoogleraar of lector. Naast deze leden wordt ook een onderzoeker vanuit het JON geworven, voor deze persoon geldt niet de eis van een afgeronde promotie.
 2. Gestreefd wordt naar een brede vertegenwoordiging van instellingen die zorgopleidingen (academisch en HBO) aanbieden
 3. De WECO bestaat uit 8-10 leden
 4. Het voorzitterschap wordt belegd bij een van de zittende leden van de WECO. De voorzitter is hoogleraar en heeft bij voorkeur reeds deelgenomen als lid van de WECO. De benoeming van de voorzitter wordt voorgelegd aan het NVMO bestuur ter goedkeuring.
 5. Nieuwe leden worden via een open procedure geworven (nieuwsbrief, website, mailing). Bij de keuze wegen expertise, functie, organisatie waar men werkt mee. De samenstelling wordt door de WECO wordt aan het bestuur voorgedragen.

 

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee