Over de NVMO

Over de NVMO

De NVMO is een vereniging voor professionals betrokken bij het onderwijs, opleiden en leren in de gezondheidszorg. We richten ons op kwaliteitsverbetering, innovatie en onderzoek. We zijn zo divers als het gezondheidszorgonderwijs zelf: leden komen uit Nederland en Vlaanderen, uit universiteiten, hbo’s, academies van zorginstellingen, uit ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, thuiszorginstellingen en andere zorgorganisaties. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Of je nu een doorgewinterde docent, beginnende onderwijskundige, enthousiaste student of een toegewijde zorgprofessional bent. Onze kracht zit in het ontmoeten van vakgenoten, in kennis delen en leren van en met elkaar. 

De NVMO is in 1972 opgericht als de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs, met als doel verbetering van de kwaliteit van het geneeskundeonderwijs. Onze doelstelling is inmiddels breder. De NVMO zich op de verbetering van de kwaliteit van het initiële onderwijs, de vervolgopleidingen en het continu leren van een grote diversiteit aan gezondheidszorgprofessionals, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, dierenartsen en verloskundigen. Met ruim 1400 leden is onze vereniging een sterke community met een groot hart voor het gezondheidszorgonderwijs.  

De NVMO staat voor professionele ontwikkeling, samenwerking en netwerken, innovatie en onderzoek, inclusiviteit en diversiteit en gemeenschap en ondersteuning. 

Lees meer over onze vereniging in het jaarverslag: NVMO Jaarverslag 2023

Belangrijke pijlers van de NVMO zijn: 

 • Congres | Op het jaarlijkse NVMO Congres ontmoeten onze leden en vakgenoten elkaar. Dit congres heeft steeds een ander thema en andere hoofdorganisator. De organisatie van het congres ligt in handen van de congrescommissie die ondersteund wordt door het congressecretariaat.
 • Onze werkgroepen | De NVMO heeft meer dan 25 werkgroepen met een grote variëteit aan onderwerpen waar onze leden bij kunnen aansluiten. 
 • JON | Jonge onderzoekers en promovendi nemen  binnen onze vereniging een belangrijke plek in. Zij zijn verenigd in dit Jonge Onderzoekers Netwerk. 
 • PME | De NVMO heeft een eigen tijdschrift – Perspectives on Medical Education dat in 1982 opgericht is en inmiddels Engelstalig en digitaal is.
 • ERB | Onze vereniging stimuleert goed wetenschappelijk onderzoek van gezondheidszorgonderwijs en vindt ethische toetsing van onderzoeksplannen belangrijk. De NVMO heeft hiervoor een eigen Ethical Review Board.
 • WECO | De Wetenschapscommissie draagt bij aan de opzet en vormgeving van het NVMO-congres (zoals abstract beleid, presentaties van onderzoek, onderzoeksessies). Zij levert een bijdrage aan de vorming van onderzoekers van onderwijs door een actieve bijdrage aan het Jonge Onderzoekers Netwerk en door het verder ontwikkelen en zichtbaar maken van een scholingsaanbod voor onderzoekers.

 

Bestuur

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en worden bijgestaan door bestuursleden, studentleden, adviseurs en het secretariaat. Het bestuur bestaat uit ten minste 7 leden, waaronder 2 studenten. Het bestuur wordt geadviseerd door de voorzitters van het NVMO Congres, PME, JON, ERB en WECO. Het bestuur vergadert 6 tot 8 keer per jaar.

NVMO bestuur 2024

Prof. dr. Rashmi Kusurkar | voorzitter
Hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs en opleiden – Amsterdam AMC
Dr. Inge Pool | secretaris
Programmamanager beroepsontwikkeling zorgprofessionals – Isala Klinieken
Dr. Jelle Prins | penningmeester
Domeinhoofd Opleiden WIOO – UMC Groningen
Dr. Robbert Duvivier | bestuurslid
Psychiater – Parnassia Haaglanden en Programmaleider Onderwijsbureau Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Prof. dr. Diana Dolmans | bestuurslid
Hoogleraar innovatieve leeromgevingen – Maastricht University
Gastprof. dr. Mieke Embo | bestuurslid
Master Verpleegkunde en vroedkunde – Universiteit Antwerpen
Dr. Hanke Dekker | bestuurslid
Docent Wetenschappelijke vaardigheden – Tandheelkunde UMC Groningen
Sheeney Magdalena | student bestuurslid
Student Geneeskunde – VU Amsterdam
Christiaan Meijer | student bestuurslid
Student Geneeskunde – Radboud UMC
Astrid Hollander | secretariaat NVMO
Verenigingsondersteuner

 

Adviseurs & Commissies

Prof. dr. Erik Driessen | hoofdredacteur PME 
Professor Medical Education, Onderwijsontw & Onderwijsresearch School of Health Professions Education, Fac. Health, Medicine and Life Sciences – Maastricht University
Prof. dr. Anneke Kramer | voorzitter ERB
Emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde – LUMC
Drs. Bo van Leeuwen | voorzitter JON
Junior docent Junior Docent Veterinaire Anatomie en Fysiologie, promovendus op het gebied van ruimtelijke kennisverwerving in de context van (veterinair) anatomieonderwijs – Universiteit Utrecht 
Prof. dr. Karen Stegers-Jager | voorzitter WECO

Hoogleraar Innovatief en persoonsgericht leren en werken in de gezondheidszorg – Radboud UMC
Prof. dr. Philippe Gevaert | hoofdorganisator NVMO Congres 2025
Hoogleraar in NKO-Rhinologie-Allergie, NKO-arts, UZ Gent

Vereniging

De NVMO is een vereniging, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 40479712. Vanuit de leden is een bestuur samengesteld dat de vereniging aanstuurt. Het bestuur legt verantwoording af aan haar leden in de Algemene Ledenvergadering (ALV). De werking van de vereniging is vastgelegd in NVMO Statuten herzien 2016 en een Huishoudelijk reglement NVMO. 

 • Algemene Ledenvergadering | De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Zij benoemt leden in het bestuur en neemt verantwoording af over de handelswijze van het bestuur. De ALV komt minimaal 1x per jaar bijeen.
 • Bestuur | De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en worden bijgestaan door bestuursleden, studentleden, adviseurs en het secretariaat. Het bestuur bestaat uit ten minste 7 leden, waaronder 2 studenten. Het bestuur wordt geadviseerd door de voorzitters van het NVMO Congres, PME, JON, ERB en WECO. Het bestuur vergadert 6 tot 8 keer per jaar.
 • Commissies en werkgroepen | De NVMO ontplooit een aantal activiteiten via commissies en werkgroepen. Commissies worden benoemd door en handelen in opdracht van het bestuur. De NVMO kent de volgende commissies: de NVMO Congrescommissie, de Wetenschapscommissie (WECO), de redactie van het NVMO tijdschrift PME, het Jonge Onderzoekers Netwerk (JON) en de Commissie Ethische Toetsing van onderwijsonderzoek (ERB).
 • Werkgroepen | Werkgroepen zijn verbanden binnen de vereniging voor uitwisseling van kennis en ervaring op een specifiek gebied. Nieuwe werkgroepen kunnen zowel op initiatief van het bestuur als van individuele leden worden opgericht. Het bestuur bepaalt de meerwaarde van een nieuwe werkgroep nadat een uitgebreid voorstel is ingediend.
 • Leden | Onze leden zijn vakgenoten in het gezondheidszorgonderwijs en betalen jaarlijks – per kalenderjaar – contributie.
 • Ereleden | Ereleden hebben zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt om de doelstellingen van de NVMO te bereiken. Als erelid zijn benoemd:

Prof. dr. Evert Reerink | voorzitter 1972-1975
Prof. dr. Han Moll | voorzitter 1975-1986 †
Prof. dr. Lennart Bouman | voorzitter 1986-1997
Prof. dr. Herman van Rossum | voorzitter 1997-2002
Prof. dr. Olle ten Cate | voorzitter 2066-2012
Prof. dr. Janke Cohen-Schotanus | 2012-2015
Prof. dr. Fedde Scheele | voorzitter 2015-2020

 

Secretariaat NVMO

Astrid Hollander | Verenigingsondersteuner
T: 06 152732252
E: secretariaat@nvmo.nl

Postbus 373
3700 AJ Zeist

Secretariaat NVMO Congres

Sanne van den Biggelaar
T: 040 2115751
E: nvmo@congresservice.nl

Secretariaat ERB

Laura Kalfsvel
E: erb@nvmo.nl

Secretariaat Werkgroepen

Manon Drieshen
E: werkgroepen.nl

 

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee