Interprofessioneel leren op de afdeling Geriatrie van het UMCU

Informatie
Auteurs
A.C. Drenth-van Maanen
Organisatie
UMC Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:
Interprofessioneel leren (IPL) is een belangrijk uitgangspunt voor het onderwijs aan studenten van het UMC Utrecht en past goed binnen de visie van de UMC onderwijsstrategie.1Interprofessioneel onderwijs draagt volgens de WHO bij aan effectief leren samenwerken met zorgverleners van verschillende professies en daarmee aan goede patientenzorg.2
Beschrijving van de interventie/innovatie:
Op de afdeling geriatrie van het UMC wordt maandelijks een IPL dag georganiseerd voor studenten geneeskunde, farmacie en verpleegkunde, waarop zij gezamenlijk voor 1 patiënt zorgen. De dag wordt begeleid door een geriater, een ziekenhuisapotheker en een verpleegkundige. De dag start bij de verpleegkundige, waarbij de studenten leren over het werk van een verpleegkundige. Vervolgens lopen de studenten mee met de visite van de artsen voor alle klinische patiënten, waaronder ook de ‘eigen’ patiënt. Aan het eind van de ochtend beoordelen de studenten onder begeleiding van de supervisoren aan de hand van de medicatielijst en de patiëntgegevens of de actuele farmacotherapie moet worden bijgesteld. Na de lunchpauze kunnen de studenten werkzaamheden verrichten t.b.v. de zorg van de patiënt. Tot slot leren de studenten over de werkzaamheden van een ziekenhuisapotheker a.h.v. 2 patiëntcasussen en een rondleiding door de ziekenhuisapotheek. De dag wordt afgesloten met een reflectiebijeenkomst t.a.v. zowel het geleerde als de inrichting van de dag.
Ervaringen/analyse van de implementatie:

De studenten zijn zeer enthousiast over deze onderwijsdag. De combinatie van het gezamenlijk zorgen voor een patiënt en een kijkje in elkaars keuken krijgen bevalt goed. Enkele quotes:

‘Meer inzicht gekregen in elkaars kennis en kunde en wie je kunt inschakelen voor hulp, bijvoorbeeld bij extravasatie.’ (verpleegkunde student) ‘Meer inzicht gekregen in hoe processen achter de schermen verlopen, bijvoorbeeld als je als arts een bloedspiegelbepaling aanvraagt.’ (geneeskunde student) ‘Ik heb nooit geweten dat artsen en verpleegkundigen zo vaak gebeld worden.’ (farmacie student)
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Het is belangrijk om borging en eigenaarschap goed te regelen. Per deelnemend discipline is iemand nodig om de eigen achterban te enthousiasmeren voor dit onderwijs en eerste aanspreekpunt te zijn. Er is 1 overkoepelend persoon nodig die het voortouw neemt bij de organisatie van de IPL dagen. Bij ons wordt dit gedaan door een AKO (arts klinisch onderwijs). Studenten moeten vrij geroosterd worden voor deze dag. Vooral voor verpleegkunde studenten is het belangrijk dat zij die dag geen grote zorgtaak hebben. Supervisoren voelen zich beter voorbereid als zij vooraf getraind worden in het begeleiden van interprofessioneel onderwijs.
Referenties (max. 2):
De Nieuwe Utrechtse School – Universiteit Utrecht (uu.nl) [21 september 2023] World Health Organization (WHO). Framework for action on interprofessional education and collaborative practice: https://www.who.int/publications/i/item/framework-for-action-on-interprofessional-education-collaborative-practice. [21 september 2023]

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

IPE&C Docentprofessionalisering Team based learning

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee