VR bij acute verloskunde onderwijs: gewoon doen!

Informatie
Auteurs
A.J.C.M. van Dongen
Organisatie
Radboudumc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

De Radboud Health Academy (RHA) heeft de ambitie om Extended Reality (combinatie van Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR)) in het leerproces van zorgprofessionals aan te bieden waar dit leidt tot dieper leren en aanreiken van complexe moeilijke toegankelijke of weinig frequent voorkomende leersituaties1. Docenten van de afdeling Verloskunde zochten naar mogelijkheden om studenten beter en gelijkwaardiger voor te bereiden op de (complexe) werkpraktijk. Samen met de RHA is een VRapplicatie acute verloskunde training ontwikkeld.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Binnen een in huis bestaande tool (CenarioVR) is de VRapplicatie ontwikkeld. Er zijn twee onderdelen met een totale duur van dertig minuten. In het eerste scenario is de student bij de barende thuis en krijgt opdrachten over acuut medisch handelen, communicatie, leiderschap en interprofessioneel samenwerken. Aansluitend wordt een tweede scenario in ziekenhuissetting doorlopen met opdrachten over medisch handelen en communicatie. Na afloop van de VR-sessie is er een plenaire nabespreking waarin aandacht is voor inhoudelijke zaken, communicatie en interprofessioneel samenwerken.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De applicatie is in een multidisciplinair team bestaande uit gynaecologen, verloskundigen, projectleiding, onderwijskundige met expertise gamification en technisch deskundigen ontwikkeld. Medisch studenten hebben het prototype beoordeeld en met hun feedback is de applicatie verbeterd. De VRapplicatie wordt ingezet in de master geneeskunde voorafgaand aan het coschap gynaecologie. Doel is de applicatie ook aan te bieden aan studenten verloskunde.

De ervaringen van het ontwikkelteam zijn positief, vooral de multidisciplinaire samenwerking en de projectmatige aanpak bleek productief.

De ervaringen van de studenten worden middels een anonieme enquête geëvalueerd (sept 2023: n=25, respons 97%). Vrijwel alle studenten vonden de applicatie heel leerzaam, realistisch en goed inzicht gevend in de te maken keuzes. Meerdere studenten rapporteerden misselijkheid, welke kan worden verminderd door een betere instelling van de VRbril.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Een projectmatige aanpak met het vooraf benoemen van te bereiken resultaten en projectcondities, afspraken maken over tijdsinvesteringen en een didactisch-doel-gerichte focus is van belang voor succes. Inzet van een multidisciplinair team lijkt noodzakelijk voor een beter eindproduct. Ook het betrekken van studenten in de ontwikkeling is van meerwaarde.

Inzet van VRapplicaties helpt in het trainen van moeilijk toegankelijk situaties op een veilige en realistische wijze2. Het in huis ontwikkelen houden de kosten beperkt. De flexibele inzet van VR kan ervoor zorgen dat studenten op een gelijkwaardig niveau starten. Aandachtspunt blijft een goede implementatie van VRapplicaties in het onderwijs.

Referenties (max. 2):
1. Virtual Simulation in Undergraduate Medical Education: A Scoping Review of Recent Practice. Wu et al., Front Med, 2022.

2. Using Mobile Virtual Reality Simulation to Prepare for In-Person Helping Babies Breathe Training: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. Ezenwa et al., JMIR Med Educ, 2022.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Digitaal leren en innoveren Skills en Simulatie (DSSH) Overig, namelijk: virtual reality simulatietraining interprofessioneel

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee