Het design en inhoud van interprofessioneel onderwijs omtrent medicatie(veiligheid) – een systematische review

Informatie
Auteurs
T.A. Phan
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Het medicatieproces is een complex systeem dat de inzichten en expertise van verschillende zorgverleners benodigt, waaronder artsen, verpleegkundigen en apothekers.1 Omdat elke zorgverlener met hun eigen verantwoordelijkheden en kwaliteiten bijdraagt aan het medicatieproces, is het van belang dat de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners goed verloopt. Inadequate communicatie en samenwerking is geïdentificeerd als barrière voor een gestroomlijnd medicatieproces.2 De World Health Organisation heeft dan ook opgeroepen tot meer nadruk op interprofessioneel onderwijs. Vanwege de logistieke beperkingen rondom de planning en ontwikkeling van interprofessioneel onderwijs, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van simulatie-onderwijs. Het doel van dit onderzoek is daarom in kaart brengen hoe het interprofessioneel simulatie onderwijs omtrent farmaceutische zorg is ontworpen voor medische bachelor en masteropleidingen.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

We hebben een systematische review uitgevoerd op basis van de PRISMA richtlijnen om de ontwerpen van het interprofessioneel onderwijs omtrent farmaceutische zorg samen te vatten. Hiervoor zijn de elektronische databases Medline, Embase, Web of Science, CINAHL en ERIC doorzocht. Hierbij hebben we enkel gekeken naar onderwijsvormen die gebruik maken van simulatie, waaronder case-based learning.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Uit onze zoekstrategie zijn 2129 potentiële geïdentificeerd die voldeden aan onze inclusiecriteria na omissie van duplicaten. Op basis van de titel en abstract zijn vervolgens 140 artikelen geïncludeerd voor full text screening. De full text screening wordt op het moment van indiening uitgevoerd.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

De uiteenzetting van het interprofessioneel simulatie onderwijs omtrent farmaceutische zorg biedt handvatten voor het ontwerp van soortgelijk onderwijs in de toekomst. Ook kan hiermee aangetoond worden welke doelgroepen en welke onderwerpen geschikt zijn voor deze vorm van onderwijs. Hiermee kan gerichter onderwijs ontwikkeld worden, opdat studenten in de gezondheidszorg leren om meer begrip te tonen voor elkaar vroeg in hun carrière.

Referenties (max. 2):

1. Wilson, A. J., Palmer, L., Levett-Jones, T., Gilligan, C., & Outram, S. (2016). Interprofessional collaborative practice for medication safety: Nursing, pharmacy, and medical graduates’ experiences and perspectives. Journal of Interprofessional Care, 30(5), 649–654.
2. World Health Organization. (2010). Framework for action on interprofessional education and collaborative practice (No. WHO/HRH/HPN/10.3). World Health Organization.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

IPE&C Team based learning Professionaliteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee