Ontwikkeling van een interculturele eCampus voor dental schools: resultaten pilot implementatie

Informatie
Auteurs
J.N.H. van der Woert
Organisatie
Radboudumc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Het Erasmus+ project EDEMTET (eCampus for Dental Education supporting multidisciplinary team-based learning and evidence-based treatment planning) is een samenwerking tussen Europese en Chinese dental schools: Radboud Universiteit, Queens University Belfast, Wuhan University, Nanjing University, Guangxi Medical University.

Projectpartners delen een visie op onderwijsinnovatie waarin internationalisation@home, interculturele patiënt casuïstiek en teamleren ondersteunend zijn voor leren klinisch redeneren en Evidence Based Treatment Planning. De eCampus herbergt vijf cursussen, patientcasuistiek, tutorials, assignments en formatieve toetsen. Dit praktijkpaper rapporteert over resultaten van de eerste pilot en implementatie in de curricula.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De eCampus is een casusgerichte online leeromgeving. Studenten ontvangen training in competenties voor evidence based treatment planning en klinisch redeneren. Ze komen tot een gemeenschappelijke oplossing, leren peer-feedback gegeven en ontvangen, en elkaars behandelplan beoordelen. Daarbij komen ondersteunende competenties m.b.t. online samenwerken en communiceren in internationale teams aan bod, alsmede interculturele aspecten van oral healthcare.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Studenten waarderen de casusgerichte aanpak en leren in interculturele teams als waarde volle aanvulling op huidige curricula. Het onderwijs gaf een boost aan hun competenties in klinisch redeneren, Evidence Based Treatment Planning.

De pilot-implementatie maakte duidelijk dat culturele verschillen niet alleen een rol spelen bij patiëntcasuïstiek of de wijze van behandelplannen opstellen. De aandacht voor leren samenwerken, geven van peer-feedback en –assessment bleek noodzakelijk. Ook zijn er culturele verschillen in de benadering van oral healthcare.
Verder bleek de curriculumintegratie maatwerk. Er zijn tevens internationaal grote verschillen in didactiek, begeleiding en beoordeling.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Samenwerken in internationale onderwijscontext vereist veel wederzijds begrip en flexibiliteit. De aandacht voor verschillende benaderingen van oral healthcare en trainen van competenties op samenwerking en interculturele communicatie is geen overbodige luxe. De grootste meerwaarde wordt echter ervaren in de trainingen klinisch redeneren en Evidence Based Treatment Planning via patient-casuïstiek.

In de praktijk bleek dat meerdere gebruiksmodi gewenst en mogelijk zijn om het meeste uit de materialen te halen. Studenten gebruiken de casuïstiek ook graag individueel of in (lokale) duo’s. Docenten zijn blij met de mogelijkheid een casus, tutorial of assessment te mixen met eigen materiaal. Naast de verschillende integraties in de curricula is het materiaal ook uiterst geschikt voor een summerschool of mini curriculum.

Het project is bijna afgerond, grotere implementaties gaan van start. Dit geeft de mogelijkheid data te verzamelen voor verdere research naar de effectiviteit van deze verschillende vormen.

Referenties (max. 2):

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Internationalisering Diversiteit Digitaal leren en innoveren

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee