Start Well Stay Excellent (SWSE), dé digitale leergang voor apothekersassistenten in het ziekenhuis.

Informatie
Auteurs
N. Martens-Akrawi
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

De MBO- opleiding voor apothekersassistenten is voornamelijk gericht op werken in de openbare apotheek en sluit meestal niet goed aan bij het ziekenhuiswerk. Daarnaast is nascholing voor apothekersassistenten niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we voor hen nu een digitale leergang ontwikkeld. Het digitale medium is gekozen om aan de behoefte voor nascholing te voldoen, actieve verwerking mogelijk te maken, het inwerkproces te versnellen en ervaren apothekersassistenten buiten kantooruren te kunnen bijscholen.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Er worden vijftien e-modules ontwikkeld: een aantal basismodules, die verplicht zijn voor alle apothekersassistenten en daarnaast verdiepende modules, die gevolgd kunnen worden afhankelijk van iemands werkplek in het ziekenhuis, benodigde kennis en interesse.

A) ‘Start well’

: Onderwijsleergang geschikt bij of vóór start met het werken in een ziekenhuis. De onboarding e-modules kunnen eventueel ook gevolgd worden tijdens de opleiding tot apothekersassistent. Deze leergang bestaat uit de modules basisprocessen, farmaceutisch rekenen, professioneel gedrag en farmacokinetiek/farmacodynamiek (PK/PD).

B) ‘Stay excellent’

: Onderwijsleergang geschikt tijdens werk in het ziekenhuis, bestaand uit modules met de focus op kennis die nodig is voor een specifieke afdeling van het ziekenhuis, waar de apothekersassistente werkt (bijvoorbeeld onco-/hematologie of intensive care), en/of modules met verdieping (zoals (anti)stolling en parenteralia).

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Door het team te betrekken in de implementatie, creëer je draagvlak en past het goed bij de dagelijkse praktijk.

Ondanks dat we de inhoud zorgvuldig samenstelden, bleek soms nadat een module live was toch iets te moeten veranderen om de module te verbeteren; feedback van het team is hierbij noodzakelijk.

De toetsen die we hadden gemaakt bleken te kort te zijn, waardoor het slagingspercentage laag was. Hierdoor hebben we een herkansing gemaakt en de bestaande toetsen uitgebreid met meer vragen.

Apothekersassistenten willen direct feedback bij de fout beantwoorde vragen en willen graag inzicht in hun resultaten.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Goede toetsvragen zijn essentieel om de modules te evalueren.

Optimale aansluiting bij de echte praktijk vraagt om kennis van die praktijk en aansprekende casuïstiek.

Modules ontwikkelen die ook elders toegepast kunnen worden vraagt om modulaire opbouw en een continue afweging tussen generiek en lokaal.

De e-modules moeten (visueel) interessant zijn (dual-channel theory).

Er moet balans zijn tussen eigen regie en sturing van de deelnemers (self determination theory).

Ontwikkeling van modules op MBO niveau is didactisch lastig. Om dit te overbruggen, hebben we de volgende acties uitgevoerd:

we hebben rekening gehouden met het taalgebruik; lange zinnen en moeilijke woorden zijn vermeden.

de lesstof moet niet teveel theoretisch zijn en aansluiten bij de praktijk van apothekersassistenten.

door één persoon de regie te laten hebben, kon voortdurend gecheckt worden of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Referenties (max. 2):

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Digitaal leren en innoveren Welbevinden zorgprofessionals life long learning

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee