Opzet internationale ‘community’ rondom het werken met EPA’s in tandheelkundig onderwijs

Informatie
Auteurs
W. Fokkinga
Organisatie
Radboud UMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

In 2017 is het werken met EPA’s (Entrustable Professional Activities) geïntroduceerd in de Masteropleiding Tandheelkunde Nijmegen. Dit is de eerste Tandheelkunde opleiding ter wereld die is gestart met het werken met EPA’s (zie referenties). In 2021 is een samenwerkingsverband gestart met de twee andere Tandheelkunde opleidingen in Nederland (UMCG; ACTA) omtrent het implementeren, door-ontwikkelen en leren van en met elkaar in het kader van werken met EPA’s. We hebben hiervoor een landelijke EPA ‘community’ opgericht waarin we intensief samenwerken.

Ook elders ter wereld wordt gewerkt aan de introductie van EPA’s in tandheelkundig onderwijs. Vanuit de opleiding in Nijmegen bestaat daarom de intentie een internationale ‘community’ te starten omtrent het werken met tandheelkundige EPA’s.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Een vragenlijst naar “dental schools” in zes landen waarvan wij weten dat zij plannen om EPA’s te implementeren óf al EPA’s gebruiken (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Dubai, Malaysia, Australië, Litouwen). De gegevens van de contactpersonen hebben wij verkregen doordat wij zijn aangesproken op (internationale) congressen, benaderd zijn via e-mail, danwel hen hebben leren kennen bij een online EPA cursus.

De vragenlijst betreft een inventarisatie of:

er al met EPA’s wordt gewerkt;

er implementatieplannen zijn;

hoeveel en welke EPA’s er zijn;

wat de globale context is waarin de EPA’s worden gebruikt;

er andere tandheelkunde opleidingen zijn die we zouden kunnen aanschrijven;

Ervaringen/analyse van de implementatie:

We hebben veel geleerd van het opzetten van de landelijke ‘community’. Mede op basis hiervan delen we tijdens deze presentatie onze ervaringen betreffende het tot stand komen van een internationale “EPA-community voor tandheelkundig onderwijs”. Daarnaast zouden we graag tips en ervaringen ophalen over het opzetten van soortgelijke ‘communities’.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

We willen de nationale ervaringen nu internationaal inzetten. De insteek is in eerste instantie om te richten op het gebruik van EPA’s in bachelor en masterprogramma’s, maar wellicht zien we reden om ook post-initiële opleidingen erbij te betrekken. De doelen van de ‘community’ moeten op het moment van schrijven van dit abstract nog worden bepaald. Dit zal in de eerste online meeting worden besproken.

Referenties (max. 2):

Hissink E, Fokkinga WA, Leunissen RRM, Fluit CRMG, Nieuwenhuis AFM, Creugers NHJ. An innovative interprofessional dental clinical learning environment using entrustable professional activities. European Journal of Dental Education 2022; 26: 45–54.

Ehlinger C, Fernandez N, Strub M. Entrustable professional activities in dental education: a scoping review. British Dental Journal 2023;234:171-176.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Overig, namelijk: Overig, namelijk: Entrustable Professional Activity Tandheelkundig onderwijs EPA community

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee