Een analyse van de kosten in een probleemgestuurd curriculum

Informatie
Auteurs
A. J. J. A. Scherpbier
C. P. M. van der Vleuten
G. A. J. Dunselman
L. F. J. Th. M. Kolle
M. E. H. Heckmann
Soort article
Beschouwend artikel
Verscheen in

Samenvatting

Probleemgestuurd onderwijs (PGO) heeft het imago duur onderwijs te zijn. Een echte kosten- batenanalyse is niet goed mogelijk omdat de ‘baten’ van een goede arts niet goed meetbaar zijn. Uit een analyse van de verdeling van de middelen in Maastricht blijkt dat de kosten toe te wijzen zijn aan onderdelen van het curriculum en de onderwijsorganisatie, en dus afhankelijk zijn van de invulling van het curriculum. Voor een vergelijking tussen faculteiten zijn nog te weinig betrouwbare gegevens beschikbaar. Uit onderzoek blijkt dat (het Maastrichtse) PGO baten oplevert.Omkosten beheersbaar te houden wordt geadviseerd om — voorzover mogelijk — bij beleidsbesluiten kosten-batenanalyses een rol te laten spelen. Daarnaast is het plannen van te veel onderwijs verspilling van geld, omdat de studenten niet evenredig meer gaan studeren. Aangeraden wordt om te onderzoeken wat studenten leren, zodat ongewenste bijwerkingen van goedbedoelde maatregelen hersteld kunnen worden.

Summary

Problem-based education has the image of being an expensive form of education. An analysis of the costs and benefits is complicated by the difficulty of measuring the outcome of medical education, i.e. good doctors. An analysis of the allocation of education resources at Maastricht Medical School has shown that the costs of education can be apportioned to specific parts or tasks of the curriculum and the education organisation. Thus, the costs depend on curricular content and implementation.We lack sufficient reliable data for a comparison across different medical schools. Studies have demonstrated the benefits of problem-based education (at Maastricht). To achieve effective cost control, cost-benefit analyses should be taken into account when policy decisions are made. Planning too many teaching activities is a waste of resources, seeing that studies have shown that students do not study harder as more teaching is offered. It is recommended to perform studies of what students actually learn, because such studies will identify any adverse effects of well-intentioned measures

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee