Keuzestage wetenschappelijk onderzoek tijdens de huisartsopleiding

Informatie
Auteurs
H. C. P. M. van Weert
Soort article
Onderwijs in de praktijk
Verscheen in

Samenvatting

De ervaringen met een keuzestage wetenschappelijk onderzoek voor huisartsen-in-opleiding (haio’s) aan de Universiteit van Amsterdam worden beschreven. Er wordt ingegaan op de belangstelling en het oordeel van de haio’s en de knelpunten en mogelijkheden tot verbetering. De doelstellingen van de stage zijn dat de haio kennismaakt met de methodologie van wetenschappelijk onderzoek in de huisartspraktijk en een leeronderzoek uitvoert. De stage is een verdieping van het reguliere onderwijs wetenschappelijke vorming, waarin (klinische) epidemiologie en ‘critical appraisal’ centraal staan. Het reguliere onderwijs beperkt zich tot ‘passieve’ wetenschapsbeoefening, de keuzestage biedt de mogelijkheid tot ‘actieve’ wetenschapsbeoefening. Tijdens de stage, die drie maanden duurt, kan de haio een zelf opgezet onderzoek verrichten, maar in de praktijk wordt veelal gekozen voor deelprojecten binnen lopend onderzoek. De haio’s volgen een kort onderwijsprogramma methodologie en bespreken eens per maand hun onderzoeksopzet en resultaten. Het resultaat dient te worden beschreven in een scriptieverslag; bij voorkeur wordt een publicatie verzorgd. kunnen worden.

Summary

The experiences at the University of Amsterdam with an elective research traineeship for general practitioners in training are presented, with emphasis on trainees’ interest in and appreciation of the elective and on problems and possibilities for improvement. The elective entails an introduction to research methodology and a study performed by the trainee. It elaborates on the regular course in the methodology of scientific research in general practice, which focuses on (clinical) epidemiology and critical appraisal. Whereas the regular course offers ‘passive’ research experience, the elective offers ‘active’ participation. During the threemonth traineeship the GP in training can design and perform a study, but studies can also be part of an existing research project. The trainees participate in a short training programme and discuss the design and results of their projects monthly. The results are to be reported in a presentation to staff and in a written report and preferably submitted for publication to a journal.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee