Probleemgestuurd leren: een literatuuroverzicht

Informatie
Auteurs
H. Jaspaert
J. Beullens
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

In dit artikel wordt een overzicht geboden van de stand van zaken betreffende probleemgestuurd leren, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een probleemgestuurd curriculum en probleemgestuurd leren als component in een traditioneel curriculum.

Methode:

Er is een Medline-search gedaan voor de periode 1966 tot 1999 betreffende probleemgestuurd onderwijs in geneeskundeopleidingen.

Resultaten:

Over het algemeen oordelen studenten in een probleemgestuurd curriculum gunstiger over het onderwijs dan hun collega’s die een traditioneel curriculum volgen. Studenten uit een probleemgestuurd curriculum zoeken meer materiaal zelf op en hebben doorgaans een grondiger leerstijl. Wat betreft kennis en kunde zijn de verschillen op het gebied van de basisvakken in het voordeel van het traditionele curriculum en op het gebied van de klinische competentie in het voordeel van het probleemgestuurde curriculum. Studenten uit een traditionele onderwijsinstelling die deelnemen aan een probleemgestuurde onderwijscomponent hebben daarover een positief oordeel. Bovendien presteren ze even goed of beter dan hun collega’s die uitsluitend traditioneel onderwijs volgen.

Discussie

Hoewel bij veel van de onderzoeken kritische kanttekeningen te plaatsen zijn, is duidelijk dat studenten probleemgestuurd onderwijs waarderen. Traditioneel onderwijs leidt veelal tot betere scores op de basisvakken en probleemgestuurd onderwijs op betere scores voor gedragswetenschappen en klinische competentie. Het lijkt erop dat de kennisverwerving in het traditionele onderwijs verbeterd kan worden door probleemgestuurde componenten in te lassen. Meer experimenteel onderzoek is nodig naar onderdelen van probleemgestuurde onderwijsbenaderingen die het leren van studenten gunstig beïnvloeden. (Beullens J, Jaspaert H. Probleemgestuurd leren: een literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2001;20(3): 100-113.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee