Differentiatie in de huisartsopleiding: evaluatie van een nieuwe module

Informatie
Auteurs
B. J. A. M. Bottema
B. P. A. Thoonen
M. H. Sagasser
Th. B. Voorn
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Inleiding: Aan het derde jaar van de huisartsopleiding is de keuzemodule ‘Differentiatie’ toegevoegd. Met deze curriculumvernieuwing wordt beoogd de huisarts-in-opleiding (aios) maatwerk te bieden tijdens de opleiding en een aanzet te geven voor een persoonlijke ontwikkeling in de latere beroepspraktijk. Voor deze module stelt de aios bij een zelfgekozen differentiatie- onderwerp een plan op met doelen, activiteiten en tijdsbesteding. In een evaluatiestudie zijn de meningen van aios, huisarts-opleiders (hao’s) en docenten over de praktische uitvoering onderzocht.

Methode: Aan twee cohorten derdejaars aios van de Voortgezette Opleiding tot Huisarts (VOHA) van het UMC St. Radboud in Nijmegen, en aan de betreffende hao’s en docenten, zijn vragenlijsten voorgelegd met gesloten (5-puntsschaal) en open vragen. De scores van de gesloten vragen zijn gewaardeerd als positief, negatief, neutraal, verdeeld of divers. De antwoorden op de open vragen zijn geclusterd.

Resultaten: Alle respondenten zijn positief over het bereikte resultaat en over de uitvoeringsmogelijkheden van de differentiatie. Competenties zijn toegenomen en aios zijn gemotiveerd zich verder in het onderwerp te verdiepen. Enthousiasme voor het onderwerp en een enthousiaste hao worden belangrijk gevonden voor een succesvolle differentiatie. Wel is er onduidelijkheid over de opzet van de differentiatie, de begeleiding van de docent en de functie van de ‘terugkomdag’.

Discussie en conclusies: Ondanks de onduidelijkheid zijn aios, hao’s en docenten positief over het eindresultaat. De differentiatie kan verbeterd worden door de mogelijkheden van het leren in de praktijk te versterken. Docenten moeten meer ondersteund worden in het vertalen van de doelen naar onderwijs- en begeleidingsactiviteiten. Discussie is nodig over de vraag welke activiteiten de aios zelf uitvoert en in welke activiteiten het instituut faciliteert. (Sagasser MH, Voorn ThB, Thoonen BPA, Bottema BJAM. Differentiatie in de huisartsopleiding: evaluatie van een nieuwe module. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2007;26(6):279-287.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee