Vruchtbare ‘nutteloosheid’: het belang van algemene vorming in de context van beroepsgerichte academische opleidingen

Informatie
Auteurs
W. Derkse
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

Academische vorming van geneeskundestudenten is meer dan het verwerven van theoretische en praktische kennis en vaardigheden. Verruimende algemene vorming met vakken die buiten de eigen discipline of de toekomstige beroepsuitoefening liggen, lijkt op het eerste oog nutteloos, maar blijkt betekenisvol en vruchtbaar te zijn. In diverse technische onderwijsprogramma’s in de Verenigde Staten blijkt de toegevoegde waarde van deze elementen aan de opleiding groot te zijn. Het invullen van vrije ruimte in de opleiding met ‘nutteloze’ vakken (bijvoorbeeld musicologie, antieke wijsbegeerte en kunstgeschiedenis) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van de toekomstige artsen. (Derkse W. Vruchtbare ‘nutteloosheid’: het belang van algemene vorming in de context van beroepsgerichte academische opleidingen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2004;23(1):57-63.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee