Eindtermen voor de bacheloropleiding geneeskunde

Informatie
Auteurs
H. A. M. Snellen-Balendong & J. C. C. Borleffs
H. E. M. Daelmans
J. A. Bulte
R. F. J. M. Laan
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Vijf van de acht opleidingen geneeskunde hebben besloten de bachelor/master-structuur in te voeren. Ten behoeve van het accreditatieproces zijn gemeenschappelijke eindkwalificaties van de bacheloropleiding geformuleerd. De eindkwalificaties bestaan uit een profiel van de bachelor geneeskunde en uit eindtermen van de bacheloropleiding. Volgens de opgestelde eindkwalificaties heeft de bachelor geneeskunde aantoonbare vorderingen gemaakt in ieder van de vier in het Raamplan 2001 artsopleiding onderscheiden aspecten: medische aspecten, wetenschappelijke aspecten, persoonlijke aspecten en aspecten met betrekking tot de maatschappij en het gezondheidszorgsysteem. De eindtermen zijn afgeleid van het raamplan, maar in algemene zin uitgewerkt op een niveau dat past bij de fase van de opleiding. De beoordelingscommissie van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) heeft een positief oordeel over profiel en eindtermen uitgesproken. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft op basis van dat oordeel de accreditatieaanvragen van de betreffende faculteiten gehonoreerd en in een definitief accreditatiebesluit vastgelegd. (Laan RFJM, Bulte JA, Daelmans HEM, Snellen-Balendong HAM, Borleffs JCC. Eindtermen voor de bacheloropleiding geneeskunde. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2007;26(1):19-29.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee