Wat heeft de bijna-arts in de opleiding geleerd over aspecten rondom het overlijden van een patiënt?

Informatie
Auteurs
F. Oppewal & B. Meyboom- de Jong
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Inleiding:

In het Raamplan 2001 artsopleiding komen onder meer eindtermen voor over (1) de vaststelling van een natuurlijke dood en (2) het vragen om toestemming voor orgaan- en weefseldonatie. Eerder bleek dat gevestigde huisartsen hierin weinig onderwijs hadden genoten. Wat hebben bijna-artsen in 2005 over deze eindtermen in de opleiding geleerd?

Methode:

Een vragenlijst over deze items is voorgelegd aan 37 coassistenten in Groningen, die aan het eind van hun studie waren gekomen.

Resultaten:

Vrijwel iedereen heeft wel een overledene gezien tijdens zijn studie. De helft heeft onderwijs gehad in het vaststellen van de dood. Slechts weinigen (3 tot 8/37) hebben onderwijs gehad in het aanvragen van obductie en donatie of het invullen van doodsoorzaakverklaringen. De juiste doodsoorzaakverklaringen (namelijk A- en B-) kon niemand aangeven.Wel wisten 29 coassistenten dat het er twee zijn. 28 coassistenten hebben een of meerdere obducties bijgewoond.

Discussie/conclusie:

Waarom de opleiding niet aan deze eindtermen voldoet, is niet onderzocht. Misschien voelt niet één discipline zich specifi ek verantwoordelijk voor het onderwijs in deze problematiek of zijn de eindtermen te vrijblijvend geformuleerd. Het herhaald aanbieden van onderwijs op dit terrein zou de oplossing kunnen zijn om aan de eisen van het raamplan te voldoen. (Oppewal F, Meyboom-de Jong B. Wat heeft de bijna-arts in de opleiding geleerd over aspecten rondom het overlijden van een patiënt? Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2006;25(4):180–184.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee