Arts zijn in Nederland. Hoe ziet de ideale arts eruit in de ogen van buitenlandse arts-studenten en wat denken zij over de Nederlandse gezondheidszorg?

Informatie
Auteurs
& M. E. T. C. van den Muijsenbergh
A. L. M. Lagro-Janssen
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Doel: Vaststellen of er verschillen zijn tussen Nederlandse medisch studenten en buitenlandse arts-studenten in hun opvattingen over de ideale arts, en het verwerven van inzicht in de meningen van buitenlandse arts-studenten over een aantal karakteristieke kenmerken van de Nederlandse gezondheidszorg.

Opzet: Enquête en diepte-interviews.

Methode: In de periode januari–maart 2005 werden de opvattingen van buitenlandse artsstudenten van het UMC St. Radboud gemeten met behulp van een gevalideerde attitude vragenlijst. De meningen over kenmerken van de Nederlandse gezondheidszorg zijn geïnventariseerd door middel van interviews.

Resultaten: Van de 51 buitenlandse arts-studenten heeft 75% (n=38) de vragenlijst correct ingevuld en geretourneerd. Uit de antwoorden blijkt dat de attitude van de onderzochte buitenlandse arts-studenten minder care-gericht is dan de attitude van de zesdejaars Nederlandse studenten. Bovendien blijken de buitenlandse arts-studenten voldoende kennis en besef te hebben van een aantal karakteristieke kenmerken van de Nederlandse gezondheidszorg en van de hier vigerende opvattingen over de ideale attitude van de arts. Zij delen deze echter slechts zeer ten dele.

Conclusie: De onderzochte buitenlandse arts-studenten hebben een minder care-gerichte attitude dan de zesdejaars Nederlandse studenten. Zij staan kritisch ten aanzien van een aantal kenmerken van de Nederlandse gezondheidszorg. In het medisch onderwijs moet meer aandacht besteed worden aan deze aspecten en het volgen van de ontwikkeling van de attitude, zodat vastgesteld kan worden of het medisch onderwijs leidt tot een attitudevorming in de gewenste richting. (Lagro-Janssen ALM, Muijsenbergh METC van den. Arts zijn in Nederland. Hoe ziet de ideale arts eruit in de ogen van buitenlandse arts-studenten en wat denken zij over de Nederlandse gezondheidszorg? Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2007;26(1):11-18.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee