Artikelen

Op deze pagina is het zeer binnenkort mogelijk om gestructureerd naar artikelen te zoeken in de kennisbank.

Filter artikelen (under construction)

Editite

Editite

Category

Category

Zoeken

Zoeken
Banner
De relatie tussen specialisme van keuzeco-schap en vervolgopleiding
 • Editie02 2014
 • Auteurs W. M. Molenaar,J. J. Reinders,
  +1
  J. Cohen-Schotanus,
Banner
Aansluiting van de studie geneeskunde op vervolgopleidingen: een interviewstudie onder arts-assistenten en opleiders van medische specialismen
 • Editie02 2014
 • Auteurs H. E. Westerveld,L. Bos-Onderstal,
  +5
  E. W. M. T. ter Braak, H. L. Hendrix, M. B. Lagaaij, B. Voorn, J. ten Cate,
Banner
De algemene competenties van de medisch specialist in de toekomst
 • Editie02 2014
 • Auteurs O. P. Bleker,J. ten Cate,
  +1
  R. S. G. Holdrinet,
Banner
Een nieuw begin
 • Editie02 2014
 • Auteurs De redactie,
Banner
Assessment in nieuw onderwijs
 • Editie02 2014
 • Auteurs Jacqueline Hoogenboom,
Banner
Evaluaties door studenten van een reeks probleemoplossingsgerichte klinische colleges in een traditioneel curriculum
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. Beullens,E. Struyf,
  +4
  H. Jaspaert, C. Aubry, P. J. Janssen, B. van Damme,
Banner
Internationalisering van het medisch onderwijs: de stand van zaken
 • Editie02 2014
 • Auteurs G.D. Majoor,S. Niemantsverdriet,
  +6
  M. M. Groen, G. E. A. ten Have, C. E. Hulstaert, M. A. J. Nijenhuis, M. A. T. M. Vorstenbosch, S. C. Willemstein,
Banner
Het toelatingsexamen ‘ Arts en Tandarts’ in Vlaanderen: een analyse op het niveau van vakken en universiteiten
 • Editie02 2014
 • Auteurs T. Buyse,F. Lievens,
Banner
FTO is … twee handen op één buik. Een reis begint met de eerste stap
 • Editie02 2014
 • Auteurs S. Pans,A. de Boer,
  +2
  T. B. Voorn, T. H. C. Damen,
Banner
Begin
 • Editie02 2014
 • Auteurs Jan Borleffs,
Banner
Afscheid
 • Editie02 2014
 • Auteurs Albert Scherpbier,
Banner
Referaten
 • Editie02 2014
 • Auteurs Bohn Stafleu van Loghum,
Banner
Ko Smal en de grensverschuivingen in het medisch onderwijs
 • Editie02 2014
 • Auteurs Bohn Stafleu van Loghum,
Banner
Pleidooi voor een stage klinische onderwijskunde binnen de specialistenopleiding
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. C. C. Borleffs,Th. J. ten Cate,
  +2
  C. A. F. M. Bruijnzeel-Koomen, D. W. Erkelens,
Banner
Frequentie en kwaliteit van feedback tijdens blok I in de huisartsopleiding aan de VU
 • Editie02 2014
 • Auteurs G. Locher,SM van Rhijn,
  +1
  CA Verdegaal,
Banner
De ontwikkeling van een tutorfeedbacklijst
 • Editie02 2014
 • Auteurs S. Ziada,D. H. J. M. Dolmans,
  +3
  H. A. P. Wolfhagen, A. J. J. A. Scherpbier, C. P. M. van der Vleuten,
Banner
De kwaliteit van de medische opleidingen getoetst?
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. J. J. A. Scherpbier,R. P. Zwierstra,
Banner
Publicatieplicht?
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. J. J. A. Scherpbier,
Banner
Referaten
 • Editie02 2014
 • Auteurs LW Roberts,TD Warner,
  +4
  D Carter, E Frank, L Ganzini, C Lyketsos,
Banner
Heb je wel gehoord van de heptajump? Twee studies naar cognitief conflict als bron van leren
 • Editie02 2014
 • Auteurs W.S. de Grave,H.P.J. Witteman,
Banner
Instant Ageing: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. G. H. van Ruijven,A. M. Lagaay,
Banner
Geautomatiseerde loting voor de co-assistentschappen in Groningen
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. R. Huizenga,G. K. Bijl,
Banner
Het co-assistentschap sociale geneeskunde aan het VU medisch centrum in relatie tot het Raamplan 1994
 • Editie02 2014
 • Auteurs M. B. M. Soethout,G. van der Wal,
  +1
  W. van Mechelen,
Banner
Leidt (bij)scholing van docenten tot beter onderwijs?
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. Wouda,R. R. Seton-Mulder,
  +1
  J. Cohen-Schotanus,
Banner
Portfoliosystematiek in de huisartsopleiding
 • Editie02 2014
 • Auteurs I. V. E. Carlier,Y. D. van Leeuwen,
Banner
Van cafébespreking tot peer review
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. J. J. A. Scherpbier,
Banner
De vernieuwde co-assistentschappen in Nijmegen: de eerste ervaringen
 • Editie02 2014
 • Auteurs C. T. Postma,W. J. H. M. van den Bosch,
  +1
  R. Laan,
Banner
Redenen voor verzuim door studenten na vrij\willige inschrijving voor simulatiepatiëntencontacten
 • Editie02 2014
 • Auteurs K. te Sligte,J. van Dalen,
  +2
  G. M. Verwijnen, J. -J. Rethans,
Banner
Beoordeling geschiktheid voor het medisch beroep: gericht op uitsorteren of op geschikt maken voor het beroep?
 • Editie02 2014
 • Auteurs O. Hokwerda,
Banner
Viva in vivo assessment (VIVA) Toetsing van het handelen van artsen en studenten door observatie in de klinische praktijk
 • Editie02 2014
 • Auteurs P. Ram,S. Hobma,
  +1
  K. Aretz,
Banner
Het toelatingsexamen ‘Arts en Tandarts’ in Vlaanderen: voorspellende validiteit en reacties van de studenten
 • Editie02 2014
 • Auteurs F. Lievens,P. Coetsier,
  +1
  T. Buyse,
Banner
Professioneel gedrag: een (on)mogelijke opgave voor studenten/artsen? De winnende bijdrage aan GOC2000 in de categorie beschrijvend
 • Editie02 2014
 • Auteurs L. C. Aukes,
Banner
Een beter inzicht in de aard van het cueing-effect De winnende bijdrage aan GOC2000 in de categorie onderzoek
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. Bruining,M. M. Verheggen,
  +1
  L. W. T. Schuwirth,
Banner
NVMO-congres 2000
 • Editie02 2014
 • Auteurs P. G. M. de Jong,
Banner
Referaten
 • Editie02 2014
 • Auteurs RM Harden,
Banner
Ignace Schretlen. Blessure.
 • Editie02 2014
 • Auteurs Ignace Schretlen,
Banner
Studiemateriaal Discipline farmacologie
 • Editie02 2014
 • Auteurs Th. P. G. M. de Vries,L. van Bortel,
  +2
  P. A. de Graeff, J. M. A. Sitsen,
Banner
Voorbereiding op de co-assistents\chappen
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. J. Gercama,G. Locher,
  +1
  J. J. S. van de Kreeke,
Banner
Elektronische ingangstoetsen voor histologiepractica
 • Editie02 2014
 • Auteurs E. J. Spierenburg,M. Doets,
  +1
  P. J. M. Leenen,
Banner
Men neme tien deelnemers en één moderator … Het recept voor het uitvoeren van focusgroeponderzoek
 • Editie02 2014
 • Auteurs P. M. Boendermaker,M. E. Schippers,
  +1
  J. Schuling,
Banner
Multiprofessioneel onderwijs: een haalbaarheidsonderzoek
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. M. M. Verbeek-Weel,J. C. M. Metz,
Banner
Het gebruik van Engels als voertaal in het medisch onderwijs
 • Editie02 2014
 • Auteurs R. Dijcks,D. H. J. M. Dolmans,
  +1
  J. F. C. Glatz,
Banner
Landelijk scholingsaanbod medisch onderwijs
 • Editie02 2014
 • Auteurs Olle ten Cate,
Banner
Goed voorbeeld doet goed volgen
 • Editie02 2014
 • Auteurs EJFM Custers,G Regehr,
  +3
  W McCulloch, C Peniston, R Reznick,
Banner
Geïntegreerde stages: een idee voor leersituaties in de huisartsenopleiding
 • Editie02 2014
 • Auteurs L. Ceulemans,A. Derese,
  +1
  G. Belsack,
Banner
Resultaten van training en begeleiding van student-docenten in het klinisch lijnonderwijs
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. J. Gercama,D. Tieleman,
  +2
  A. Retel Helmrich, J. F. Bastiaans,
Banner
Probleemgestuurd leren: een literatuuroverzicht
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. Beullens,H. Jaspaert,
Banner
Lacunes in Raamplan 1994: aanvullende eindtermen rond chronisch zieken
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. Pols,J. van der Griend,
Banner
In memoriam prof. dr. Berend Oeseburg (1939-2000)
 • Editie02 2014
 • Auteurs Herman van Rossum,
Banner
Kwaliteit van opleidingen
 • Editie02 2014
 • Auteurs Albert Scherpbier,
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee