De rol van het Digitaal Kenniscentrum Seksespecifiek Medisch Onderwijs bij de integratie van sekse in het medisch onderwijs

Informatie
Auteurs
L. J. L. Mans
P. Verdonk & A. L. M. Lagro-Janssen
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Inleiding:

Uit de evaluatie van het Nijmeegse pilotproject ‘Integratie van sekse in het medisch basiscurriculum’ bleek dat het aanbieden van concreet onderwijsmateriaal met relevantie voor de dagelijkse medische praktijk van groot belang is bij het succesvol implementeren. Een Digitaal Kenniscentrum Seksespecifiek Medisch Onderwijs (DKSMO) is als instrument gebruikt om tijdens het landelijke project aan alle medische faculteiten Seksespecifiek medisch onderwijsmateriaal beschikbaar te stellen. Doel van dit onderzoek is te kijken hoe de gebruikers het DKSMO beoordelen en of het een faciliterende rol speelt bij de integratie van sekse in het medisch onderwijs.

Methode:

Uit het bestand van 100 personen die zich vóór juli 2004 hebben aangemeld om toegang te krijgen tot het onderwijsmateriaal en die concreet als docent werkzaam zijn op de verschillende medische faculteiten, zijn twintig docenten en blokcoördinatoren geselecteerd. Zij kregen een enquête toegestuurd. Tot de onderzoeksgroep behoorden zeventien respondenten van zes faculteiten.

Resultaten:

Zes van de zeventien respondenten hebben het onderwijsmateriaal uit het DKSMO in hun onderwijs gebruikt en vonden het materiaal handzaam en gemakkelijk in te bouwen. Redenen om het onderwijsmateriaal niet te gebruiken zijn: het verkrijgen van papieren onderwijsmateriaal op maat, geen onderwijsmateriaal aanwezig (in de gewenste vorm), vertraging in het systeem van het DKSMO en het nog niet bezig zijn met concreet onderwijs maken. Wel fungeerde het onderwijsmateriaal als voorbeeld om zelf opdrachten te maken.

Conclusie:

Het DKSMO speelt een faciliterende rol bij de integratie van sekse in het medisch basiscurriculum. Het gebruik bevordert de implementatie en internet maakt het Seksespecifiek onderwijsmateriaal toegankelijk. Ondersteuning op maat door genderdeskundigen echter is noodzakelijk. (Mans LJL, Verdonk P, Lagro-Janssen ALM. De rol van het Digitaal Kenniscentrum Seksespecifiek Medisch Onderwijs bij de integratie van sekse in het medisch onderwijs. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2006;25(2):66-74.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee