Resultaten van training en begeleiding van student-docenten in het klinisch lijnonderwijs

Informatie
Auteurs
A. J. Gercama
A. Retel Helmrich
D. Tieleman
J. F. Bastiaans
Soort article
Onderwijs in de praktijk
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

Een belangrijk deel van het klinisch lijnonderwijs van de Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt gegeven in studentgeleide probleemgestuurde onderwijsgroepen. Voor de student-begeleiders van deze groepen, de peergroepbegeleiders, is een trainings- en begeleidingstraject ontwikkeld.

Doel

Met het onderzoek werd vooral een antwoord gezocht op de vraag of de peergroepbegeleiders zich door het programma voldoende getraind en ondersteund voelden. Daarnaast is gekeken naar het functioneren van de peergroepbegeleiders en de tijdsinvestering die het programma vergt.

Methode

Door middel van schriftelijke enquêtes zijn de meningen van de peergroepbegeleiders en de studenten gepeild. Ook is het oordeel van studenten over de peergroepbegeleiders vergeleken met hun oordeel over staflid-docenten. De trainers van het begeleidingsprogramma hielden een tijdsregistratie bij.

Resultaten

De peergroepbegeleiders vinden dat training en begeleiding goed aansluiten bij hun verwachtingen en zij ervaren het traject als een duidelijke steun. Van de individuele begeleidingsmogelijkheden wordt weinig gebruik gemaakt. Studenten en peergroepbegeleiders zijn tevreden over het functioneren van de groep. Uit de vergelijking tussen studenten en stafleden als begeleiders bleek dat de studenten vooral beter scoren ten aanzien van persoonlijk functioneren en het stimuleren van het groepsproces. De totale tijdsinvestering komt op 0.1 fte op jaarbasis.

Beschouwing

De ervaringen met het begeleidingsprogramma en de oordelen over het functionerenvan de groep zijn over het algemeen positief. Belangrijk is ook dat de studenten tevreden zijn over de begeleiding door peers en dat de tijdsbelasting voor docenten beperkt is. Gercama AJ, Tieleman D, Retel Helmrich A, Bastiaans JF. Resultaten van training en begeleiding van student-docenten in het klinisch lijnonderwijs. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2001;20(3): 114-123.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee