Leren klinisch redeneren en het ontwikkelen van ziektescripts: mogelijkheden in het medisch onderwijs

Informatie
Auteurs
A. C. de Vries
E. J. F. M. Custers
J. ten Cate
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Het leren van klinisch redeneren en oplossen van medische problemen vormt een belangrijk onderdeel van het medisch onderwijs. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van de inzichten om het proces van klinisch redeneren te verklaren. Tegenwoordig wordt aangenomen dat klinisch redeneren sterk gekoppeld is aan de beschikking over medische (klinische) kennis. Het is hierbij belangrijk dat medici een persoonlijk netwerk van patiëntgeoriënteerde medische kennis ontwikkelen, in de vorm van zogenaamde ziektescripts. Klinisch redeneren met behulp van ziektescripts berust op de activatie van een eerder verkregen netwerk van relevante kennis en ervaring door nieuwe informatie. Enkele voorbeelden in het huidige medisch onderwijs waarbij het klinisch redeneren en de ontwikkeling van ziektescripts centraal staan, worden besproken. (Vries AC de, Custers EJFM, Cate ThJ ten. Leren klinisch redeneren en het ontwikkelen van ziektescripts: mogelijkheden in het medisch onderwijs. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2006;25(1):3-13.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee