Referaten

Informatie
Auteurs
Jan van Dalen
Soort article
Referaten
Verscheen in

Samenvatting

De onderwijsdoelen medische ethiek van Amerikaanse medische curricula geven aan dat studenten in staat moeten zijn over ethische dilemma’s met patiënten te communiceren. De onderwijspraktijk biedt echter weinig gelegenheid dit systematisch te oefenen. Daartoe heeft een multidisciplinair team van de MCP Hahnemann School of Medicine in Philadelphia, USA, een computerondersteund onderwijsprogramma (COO) ontwikkeld, waarin studenten gesprekken met een viertal patiënten kunnen voeren. In het artikel wordt dit programma beschreven. Tevens wordt een onderzoek gerapporteerd waarin de leervorderingen van een groep studenten die oefende met het COO-programma, worden vergeleken met studenten die discussies voerden in kleine groepen over dezelfde ethische thema’s die aan de orde kwamen in het COOprogramma. Gemeten aan de hand van simulatiepatiënten die dezelfde rollen speelden, bleek de COO-groep significant vaker de ethische inhoud ter sprake te brengen. In de ontwikkeling van communicatievaardigheden werden geen verschillen gevonden tussen beide groepen. De groep die de discussies in kleine groepen had gevoerd,scoorde hoger op patiëntsatisfactie.

 

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee