Voorbereiding op de co-assistents\chappen

Informatie
Auteurs
A. J. Gercama
G. Locher
J. J. S. van de Kreeke
Soort article
Uit de onderwijspraktijk
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

De overgang van de doctoraalfase naar de co-assistentschappen vormt een belangrijke cesuur in de artsopleiding. Het verwezenlijken van leerdoelen tijdens de co-assistentschappen hangt voor een belangrijk deel af van de wijze waarop de co-assistent, in samenwerking met anderen, de geboden mogelijkheden weet te benutten en eventuele samenwerkingsperikelen het hoofd weet te bieden.

Beschrijving

Sinds september 1999 worden studenten in het ALCO-onderwijs van de medische faculteit van de Vrije Universiteit geïnformeerd over de overstap naar de co-assistentschappen middels een gesprek met een ervaren co-assistent. De studenten worden aangesproken op hun eigen ervaring met samenwerken en er wordt geoefend met een methode om samenwerkingsperikelen te analyseren. Al snel na de start van het programma werd duidelijk dat er bij veel studenten sprake was van een perceptie- en waarderingsprobleem ten aanzien van samenwerken. Vooral op basis van gesprekken met de co-assistenten die aan het programma meewerken, is het programma tweemaal drastisch bijgesteld.

Resultaten

Er wordt nu veel meer dan aanvankelijk het geval was, geanticipeerd op de situatie tijdens de co-assistentschappen. Dit heeft geleid tot een verbetering van de evaluatieresultaten en een toename van de bereidheid van studenten om ingebrachte casuïstiek diepgaand te bespreken.

Conclusie

De ervaringen met deze vorm van voorbereiding op de co-assistentschappen pleiten voor een vroege en intensieve confrontatie van de student met de werk- en leeromstandigheden tijdens de co-assistentschappen. (Gercama AJ, Locher G, Kreeke JJS van de. Voorbereiding op de co-assistentschappen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2001;20(4): 161–167.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee