Artikelen

Op deze pagina is het zeer binnenkort mogelijk om gestructureerd naar artikelen te zoeken in de kennisbank.

Filter artikelen (under construction)

Editite

Editite

Category

Category

Zoeken

Zoeken
Banner
Aanvullende kanttekeningen bij het profiel van de arts. Observaties aan het begin van de 21ste eeuw
 • Editie02 2014
 • Auteurs N. S. Klazinga,
Banner
Attitude versus professioneel gedrag
 • Editie02 2014
 • Auteurs K. P. M. van Spaendonck,
Banner
Docentprofessionalisering: de stand van zaken anno 2006
 • Editie02 2014
 • Auteurs R. P. Zwierstra,R. Venekamp & G. H. Koppelman,
Banner
Hoe kan medische kennis het beste beklijven?
 • Editie02 2014
 • Auteurs H. P. A. Boshuizen,
Banner
Feedback ter bevordering van de professionele ontwikkeling van docenten
 • Editie02 2014
 • Auteurs D. H. J. M. Dolmans,R. E. Stalmeijer & H. A. P. Wolfhagen,
Banner
Het opleiden van eerstejaars studenten tot medisch specialist: alleen mogelijk bij voldoende wetenschappelijke expositie
 • Editie02 2014
 • Auteurs R.O.B. Gans,
Banner
Studenten die als docenten optreden? Over onderwijsstages en peer teaching in het medisch opleidingscontinuüm
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. ten Cate,
Banner
Canon van medisch onderwijs
 • Editie02 2014
 • Auteurs Bohn Stafleu van Loghum,
Banner
Hoe kunnen we de academische geneeskunde in de toekomst vorm geven?
 • Editie02 2014
 • Auteurs Ineke Molenaar,
Banner
Vertical integration in medical education: Studies on the required basic science knowledge and the concept of context
 • Editie02 2014
 • Auteurs Bohn Stafleu van Loghum,
Banner
Een explorerend onderzoek naar het takenpakket van artsen in opleiding tot specialist
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. Pols,A.R. Yedema & P.M. Boendermaker,
Banner
Interfacultair vergelijken van prestatieverschillen op de voortgangstoets: onderzoek naar relevantie en haalbaarheid van het werken met referentiegroepen
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. N. Raat & J. Cohen-Schotanus,
Banner
Reflectie over het onderwijs en het NVMO-congres 2004
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. J. J. A. Scherpbier,
Banner
Ten geleide
 • Editie02 2014
 • Auteurs Jan van Dalen,
Banner
Wat heeft de bijna-arts in de opleiding geleerd over aspecten rondom het overlijden van een patiënt?
 • Editie02 2014
 • Auteurs F. Oppewal & B. Meyboom- de Jong,
Banner
Supervisie in de medische praktijk: het oordeel van specialisten in opleiding. Arts-assistenten kindergeneeskunde beoordelen supervisoren*
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. O. Busari,P. M. Greidanus,
  +1
  N. M. Weggelaar & I. A. M. Schiering,
Banner
Zij-instroom geneeskunde: wordt het kennisniveau van de reguliere studenten bereikt?
 • Editie02 2014
 • Auteurs G. R. Terwisscha van Scheltinga,J. Schönrock-Adema,
  +2
  J. B. M. Kuks, M. F. van Driel & J. Cohen-Schotanus,
Banner
De 4-tot-10 verwacht niveau-schaal (410VN-schaal) bij persoonlijke beoordelingen
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. ten Cate,E. W. M. T. ter Braak,
  +1
  J. Frenkel & A. C. van de Pol,
Banner
Redactioneel
 • Editie02 2014
 • Auteurs Lia Fluit,
Banner
Boekbespreking
 • Editie02 2014
 • Auteurs Eugène J. F. M. Custers,
Banner
Computer-based nutrition education for general practice. Development of a training program and effect assessment by standardized patients
 • Editie02 2014
 • Auteurs Bohn Stafleu van Loghum,
Banner
Niet langer behoren de universitaire medische centra het primaat te hebben bij de opleiding van specialisten*
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. W. Briët,
Banner
De universitaire medische centra hebben het primaat bij de opleiding van specialisten*
 • Editie02 2014
 • Auteurs Fr. C. A. Jaspers,
Banner
Groei van zelf ervaren klinische competentie in de huisartsopleiding en factoren die daarop van invloed zijn*
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. W. M. Kramer,P. Zuithoff,
  +3
  J. J. M. Jansen, L. H. C. Tan, R. P. T. M. Grol & C. P. M. van der Vleuten,
Banner
Het raadplegen van individuele feedback op de voortgangstoets door Nijmeegse studenten geneeskunde
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. J. N. M. Thoben,R. R. M. Leunissen,
  +1
  J. C. G. Jacobs & R. S. G. Holdrinet,
Banner
Inventarisatie van het onderwijs in de spoedeisende geneeskunde in de opleiding tot basisarts in Nederland
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. M. Th. Draaisma,G. Roest,
  +1
  R. G. van Kesteren & A. Vulto,
Banner
De onderwijsvisitatie geneeskunde van de Vlaamse universiteiten in 2005
 • Editie02 2014
 • Auteurs B. Meyboom- de Jong & J. C. M. Metz,
Banner
De stethoscoop: meer dan alleen een statussymbool
 • Editie02 2014
 • Auteurs P. M. J. Stuyt & D. Th. Sleijfer,
Banner
&
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. W. Briët & J. A. Mazel,
Banner
Dealing with grief and requesting donation. An international challenge. Effects of the European Donor Hospital Education Programme
 • Editie02 2014
 • Auteurs Bohn Stafleu van Loghum,
Banner
Computers zijn niet nodig voor goed onderwijs in de geneeskunde*
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. van der Meer,
Banner
Zonder computers geen goed onderwijs in de geneeskunde*
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. H. Ravesloot & A. Hasman,
Banner
Onderzoek naar de inhoudsvaliditeit van het performance-assessment in de hoofdfase van de bacheloropleiding fysiotherapie
 • Editie02 2014
 • Auteurs M. Ophey,M. Maas & J. de Beer,
Banner
De ideale opleider. Een enquête in de interne geneeskunde
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. B. L. Hoekstra & F. Holleman,
Banner
Kanttekeningen bij het Raamplan 2001 artsopleiding
 • Editie02 2014
 • Auteurs H. M. J. Raghoebar-Krieger,W. Bender & D. Th. Sleijfer,
Banner
De rol van het Digitaal Kenniscentrum Seksespecifiek Medisch Onderwijs bij de integratie van sekse in het medisch onderwijs
 • Editie02 2014
 • Auteurs L. J. L. Mans,P. Verdonk & A. L. M. Lagro-Janssen,
Banner
Redactioneel
 • Editie02 2014
 • Auteurs Benno Bonke,
Banner
Waar blijft het onderzoek?
 • Editie02 2014
 • Auteurs Ellen Easton,
Banner
HOOG ingezet
 • Editie02 2014
 • Auteurs Cees van der Vleuten,
Banner
In-training assessment in an undergraduate clerkship. Feasibility, reliability, effect on learning environment
 • Editie02 2014
 • Auteurs Bohn Stafleu van Loghum,
Banner
NVMO-congres 2005
 • Editie02 2014
 • Auteurs Bohn Stafleu van Loghum,
Banner
In de spreekkamer is parate kennis belangrijker dan opzoekkennis*
 • Editie02 2014
 • Auteurs H. J. M. van Rossum,
Banner
Pro-contradiscussie over medisch onderwijs*
 • Editie02 2014
 • Auteurs J. C. C. Borleffs,
Banner
De praktijkondersteuner in de huisartspraktijk: competentieprofiel en dagelijkse praktijk
 • Editie02 2014
 • Auteurs I. B. O. M. Lohman,A. R. S. Wijsbeek,
  +4
  F. W. Dijkers, A. P. Timmers, E. Zonnevylle, P. B. Mvan der Linden & T. P. M. Vliet Vlieland,
Banner
Analyse van prestaties van buitenlandse artsen tijdens het co-assistentschap huisartsgeneeskunde
 • Editie02 2014
 • Auteurs E. A. van Hell,J. Greidanus,
  +1
  F. Beltman & J. Cohen-Schotanus,
Banner
Keuzeonderwijs tandheelkunde in Groningen: een analyse van de operationalisatie van kerndoelen en het bereik ervan
 • Editie02 2014
 • Auteurs H. M. J. Raghoebar-Krieger,J. Tams, W. M. Molenaar,
  +1
  M. C. D. N. J. M. Huysmans,
Banner
Leren klinisch redeneren en het ontwikkelen van ziektescripts: mogelijkheden in het medisch onderwijs
 • Editie02 2014
 • Auteurs A. C. de Vries,E. J. F. M. Custers,
  +1
  J. ten Cate,
Banner
25 jaar TMO
 • Editie02 2014
 • Auteurs Jan Borleffs,
Banner
Forum
 • Editie01 2014
 • Auteurs Jan A. Bulte,Paul Ket,
Banner
Wat leren studenten in de polikliniek?
 • Editie01 2014
 • Auteurs A. J. J. A. Scherpbier,
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee