Portfoliosystematiek in de huisartsopleiding

Informatie
Auteurs
I. V. E. Carlier
Y. D. van Leeuwen
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

Vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen noopten tot een herziening van de driejarige huisartsopleiding. Eerst werden nieuwe eindtermen opgesteld. Vervolgens werd een aangepast raamcurriculum ontworpen, dat onlangs beschreven is in het Raamplan Huisartsopleiding. De nadruk ligt onder meer op de ontwikkeling van het vermogen tot systematische reflectie. Het vermogen tot zelfreflectie kan worden gestimuleerd door portfolioleren. Dit artikel beschrijft de portfoliosystematiek met nadruk op de onderwijskundige argumenten en de voorwaarden voor een succesvolle implementatie binnen het herziene raamcurriculum van de huisartsopleiding.

Beschrijving

Het portfolio kan worden opgevat als een methode waarmee huisartsen-inopleiding systematisch documenteren welke leeractiviteiten zij hebben uitgevoerd om vooraf bepaalde persoonlijke leerdoelen te verwezenlijken. Dit is in overeenstemming met het principe van ‘levenslang leren’, waarbij huisartsen(-in-opleiding) zelf hun leerdoelen stellen en zelf beoordelen waartoe zij wel of niet in staat zijn. Momenteel wordt door vier van de acht huisartsopleidingen gewerkt met een voorloper van het portfolio: een agenda voor de huisartsopleiding in Groningen, een haio-volgsysteem in Nijmegen, een haio-dossier in Utrecht en een individueel leerplan-dossier en een leeragenda in Amsterdam (VU). Het implementatietraject van het portfolio als onderdeel van het nieuwe raamcurriculum van de acht huisartsopleidingen start medio maart 2002.

Discussie

Aandachtspunten voor de implementatie van portfolioleren in de huisartsopleiding zijn landelijke afstemming tussen de huisartsopleidingen en begeleiding en training, zowel van de haio’s die met het portfolio gaan werken, als van de docenten die hen begeleiden. Gezien de schaarste aan onderzoeksresultaten betreffende portfoliogebruik lijkt een onderzoek naar de effectiviteit van de geplande invoering van portfolioleren in de huisartsopleiding zinvol. (Carlier IVE, Leeuwen YD van. Portfoliosystematiek in de huisartsopleiding. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2001;20(6):232-240.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee