Lotus of fantoom?

Informatie
Auteurs
J. B. N. de Best & C. M. de With
R. J. A. M. Brendel
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Achtergrond: Binnen de acute zorg wordt simulatieonderwijs vormgegeven door gebruikmaking van een lotus en/of een fantoom. Een lotus is een acteur die ziektebeelden uitbeeldt. Een fantoom is een geavanceerd computergestuurde pop waarbij parameters kunnen veranderen, afhankelijk van de behandeling.

Doel: Het aantonen van het verschil in realiteitsbeleving tussen training/toetsing met fantoom of training/toetsing met een lotus in combinatie met fantoom.

Methode: Gedurende vijf weken zijn bij toetsen de deelnemers (n=25) at random in groep 1 (toets met fantoom) of groep 2 (toets met lotus in combinatie met fantoom) geplaatst. Alle deelnemers kregen dezelfde casus. Na de toets vulde elke deelnemer een vragenlijst in over realiteitsbeleving van de simulatie. De beoordelaars vulden telkens naast de standaardscorelijst een vragenlijst in met betrekking tot de observeerbare aspecten van realiteitsbeleving.

Resultaten: De totaalscores van groep 1 (fantoom) en groep 2 (lotus met fantoom) zijn vergeleken. Met een onafhankelijke t-toets is een significant verschil gevonden tussen de totaalscores van deelnemers in groep 1 (M=3.10; SD=.691) en groep 2 (M=3.96; SD=.804); t(23) =-2.852, p=.009. Ook laten de totaalscores van de beoordelaars een significant verschil zien, dat is berekend met een Mann-Whitney-U-test (Z -2.484; p=.013).

Conclusie en discussie: Trainen en/of toetsen met een lotus in combinatie met een fantoom lijkt te verkiezen boven het gebruik van een fantoom alleen. De realiteitsbeleving met de combinatie is hoger. Aangezien het een kleine steekproef betreft, willen de auteurs dit onderzoek vervolgen. (Brendel RJAM, Best JBN de, With CM de. Lotus of fantoom? Realiteitsbeleving bij simulatieonderwijs in acute zorg. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2007;26(3):111-117.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee