Science classes: een brug tussen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Informatie
Auteurs
A. G. H. van Ruijven
Soort article
Onderwijs in de praktijk
Verscheen in

Samenvatting

Om in de huidige Leidse artsopleiding de studenten de mogelijkheid te bieden aandacht te besteden aan hun wetenschappelijke vorming, worden facultatief Science Classes aangeboden. In vijf bijeenkomsten van 2,5 uur maken studenten kennis met recente wetenschappelijke ontwikkelingen en worden zij getraind in het kritisch beoordelen van wetenschappelijke gegevens en in het nadenken over de betekenis van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen voor de medische praktijk. De Science Classes zijn gebaseerd op resultaten van onderzoek naar leren en cognitie en op elementen van de methodiek van het probleemgestuurd leren. De onderwerpen komen voort uit onderzoeksprojecten van het Leids Universitair Medisch Centrum en de mentoren zijn als onderzoeker verbonden aan de projecten. In vele opzichten zijn de Science Classes een succes. In het nieuwe Leidse curriculum, dat in september 1999 van start is gegaan, is alle keuzeonderwijs gebaseerd op de opzet van de Science Classes.

Summary

In the undergraduate medical curriculum of Leiden Medical School students are offered elective research courses: the Science Classes. In five meetings of two and a half hours each the students are introduced to recent scientific developments and they learn how to appraise research data and consider the implications of new scientific developments for medical practice. The Science Classes are based on outcomes of research in learning and cognition and on aspects of problem-based learning. The subjects are provided by research projects of Leiden University Medical Centre with researchers of these projects acting as course facilitators. The Science Classes have been successful in many ways. The elective courses of the new Leiden undergraduate curriculum, which started in September 1999, are all modelled on the Science Classes

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee