Interfacultair vergelijken van prestatieverschillen op de voortgangstoets: onderzoek naar relevantie en haalbaarheid van het werken met referentiegroepen

Informatie
Auteurs
A. N. Raat & J. Cohen-Schotanus
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Inleiding:

De voortgangstoets (VGT) wordt afgenomen onder alle studenten geneeskunde in Maastricht, Nijmegen, Groningen en Leiden. Een ogenschijnlijk ideale situatie voor interfacultair vergelijkend onderzoek. Dergelijk onderzoek wordt echter bemoeilijkt doordat de betreffende jaargroepen van samenstelling verschillen. Homogeen samengestelde referentiegroepen zouden hieraan tegemoet kunnen komen. Aan de Faculteit der Medische Wetenschappen te Groningen is onderzocht in hoeverre het werken met deze groepen relevant en uitvoerbaar is.

Methode:

Gebaseerd op het cursusjaar 2002/2003 is uit iedere jaargroep een referentiegroep geselecteerd. Vervolgens is de relevantie van het werken met deze groepen onderzocht door de gemiddelde eindscores van referentie- en niet-referentiestudenten met elkaar te vergelijken. De uitvoerbaarheid is beoordeeld aan de hand van een beschrijving van het selectieproces. Na een bijstelling van de selectiecriteria is de gehele procedure herhaald.

Resultaten:

Voor wat betreft de relevantie blijkt de gemiddelde score van referentiestudenten bij 17 van de 24 vergelijkingen significant te verschillen van niet-referentiestudenten (p<0.01). Voor wat betreft de uitvoerbaarheid blijkt een van de selectiecriteria zeer arbeidsintensief en gevoelig voor invloeden van het studieprogramma. De procedure is herhaald met loslating van dit criterium. De uitvoerbaarheid is hierdoor sterk toegenomen waarbij de gevonden verschillen tussen referentie- en niet-referentiestudenten bij 17 van de 24 vergelijkingen opnieuw significant zijn (p<0.01).

Discussie:

Het werken met referentiegroepen om prestatieverschillen op de VGT nauwkeuriger vast te stellen en interpretatieproblemen te voorkomen, lijkt gezien bovengenoemde bevindingen een zinvolle en haalbare onderneming. De aanbeveling tot vervolgonderzoek onder alle aan de VGT deelnemende faculteiten is overgenomen en in voorbereiding. (Raat AN, Cohen-Schotanus J. Interfacultair vergelijken van prestatieverschillen op de voortgangstoets: onderzoek naar relevantie en haalbaarheid van het werken met referentiegroepen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2005;24(5):212-219.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee