Leidt (bij)scholing van docenten tot beter onderwijs?

Informatie
Auteurs
J. Cohen-Schotanus
J. Wouda
R. R. Seton-Mulder
Soort article
Uit de onderwijspraktijk
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding

Probleemgestuurd onderwijs waarbij studenten in kleine groepen werken aan studietaken, is inmiddels een vertrouwde onderwijsvorm in vele medische curricula. De kwaliteit van de tutoren speelt een cruciale rol in het functioneren van deze tutorgroepen. Docenten worden meestal geschoold om de rol van tutor goed te kunnen vervullen. Uit de ervaringen in Groningen blijkt dat een eenmalige scholing geen garantie is voor het goed functioneren van de tutorgroepen. Extra inzet van de onderwijsorganisatie blijkt nodig om de kwaliteit van de tutoren op het gewenste peil te brengen en te houden. In Groningen is daarom in 1996 een project gestart om docenten beter voor te bereiden op en te begeleiden bij hun onderwijstaken.

Beschrijving

In eerste instantie heeft het project zich gericht op het beter vervullen van de tutorrol door middel van scholing en individuele feedback. Uit de evaluaties blijkt dat de tutoren en tutorgroepen inderdaad beter zijn gaan functioneren. In een volgende fase is ook aandacht besteed aan de docenten die verantwoordelijk zijn voor het maken van de studieopdrachten waarmee in de tutorgroepen gewerkt wordt. De kwaliteit hiervan nam in de loop der jaren eveneens toe dankzij de gerichte instructies en feedback. Hierdoor verbeterde eveneens de kwaliteit van het werken in de tutorgroepen.

Conclusie

Het blijkt dat scholing en feedback voor docenten kan leiden tot een beter functioneren van tutorgroepen, mits men zich niet alleen richt op de docenten die de tutorgroepen begeleiden, maar ook op de docenten die verantwoordelijk zijn voor het studiemateriaal waarmee in de tutorgroepen wordt gewerkt. (Wouda J, Seton-Mulder RR, Cohen-Schotanus J. Leidt (bij)scholing van docenten tot beter onderwijs? Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2001;20(6):241-247.)

Conclusie:

Het blijkt dat scholing en feedback voor docenten kan leiden tot een beter functioneren van tutorgroepen, mits men zich niet alleen richt op de docenten die de tutorgroepen begeleiden, maar ook op de docenten die verantwoordelijk zijn voor het studiemateriaal waarmee in de tutorgroepen wordt gewerkt. (Wouda J, Seton-Mulder RR, Cohen-Schotanus J. Leidt (bij)scholing van docenten tot beter onderwijs? Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2001;20(6):241-247.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee