Analyse van prestaties van buitenlandse artsen tijdens het co-assistentschap huisartsgeneeskunde

Informatie
Auteurs
E. A. van Hell
F. Beltman & J. Cohen-Schotanus
J. Greidanus
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Inleiding:

CIBA-studenten zijn buitenlandse artsen die een deel van de opleiding tot basisarts volgen aan een medische faculteit. Begeleiders van co-assistenten geven aan dat CIBAstudenten problemen ondervinden op het gebied van taal en communicatie. Echter, een empirische onderbouwing van deze klachten ontbreekt. In dit onderzoek wordt geanalyseerd of CIBA-studenten verschillend presteren ten opzichte van reguliere studenten en op welke specifi eke punten eventuele verschillen het duidelijkst zijn. Zo zal getracht worden de geluiden uit de praktijk te objectiveren.

Methode:

Van 24 CIBA-studenten en 24 reguliere studenten van het Universitair Medisch Centrum Groningen zijn de studieresultaten van het zesdejaars co-assistentschap huisartsgeneeskunde geanalyseerd. De studieresultaten zijn gebaseerd op vijf beoordelingsformulieren waarvan de items betrekking hebben op verschillende facetten van een huisartsenconsult. Per beoordelingsformulier is, voor zowel CIBA- als reguliere studenten, de gemiddelde score op de afzonderlijke items berekend. Analyse volgt met behulp van de Wilcoxon signed-ranks test.

Resultaten:

CIBA-studenten scoren op meer items lager dan reguliere studenten. Deze trend is signifi cant voor twee formulieren (eindbeoordeling stage; examenpatiënt I). Het lager scoren is het duidelijkst voor de items ‘bespreking met patiënt’, ‘arts-patiëntrelatie kunnen opbouwen’ en ‘beleidsplan/vaardigheden’.

Conclusie:

CIBA-studenten presteren iets minder goed tijdens de stage huisartsgeneeskunde dan reguliere studenten. De items waarvoor de verschillen het duidelijkst zijn, lijken betrekking te hebben op de communicatieve en sociale omgang tussen de arts en de patiënt. Toch moet vanwege de kleine onderzoeksgroep en wellicht andere van invloed zijnde variabelen die niet meegenomen zijn in dit onderzoek, voorzichtig met deze conclusie omgegaan worden. (Hell EA van, Greidanus J, Beltman F, Cohen-Schotanus J. Analyse van prestaties van buitenlandse artsen tijdens het co-assistentschap huisartsgeneeskunde. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2006;25(1):22-28.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee