Landelijk scholingsaanbod medisch onderwijs

Informatie
Auteurs
Olle ten Cate
Soort article
Redactioneel
Verscheen in

Samenvatting

Voor niet-ingewijden: de Stichting voor Onderwijskundige en Didactische Ontwikkeling en Scholing (voor het gezondheidszorgonderwijs) werd in 1994,als een gezamenlijk initiatief door de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs en het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) van de gezamenlijke decanen van de medische faculteiten, opgericht. Tot voor kort verzorgde de Stichting ODOS landelijke scholing onder de naam Specialisatie Medisch Onderwijs (SMO). Met een behoorlijke subsidie van DMW vanaf 1996 was het de bedoeling dat binnen enkele jaren een kostendekkend cursuspakket zou worden gerealiseerd. Dat is niet gelukt. De uitgaven waren steeds groter dan de inkomsten en het DMW trok de consequente conclusie: geen verdere subsidie meer voor een niet-haalbare zaak.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee