Docentprofessionalisering: de stand van zaken anno 2006

Informatie
Auteurs
R. P. Zwierstra
R. Venekamp & G. H. Koppelman
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Op basis van een artikel dat door dezelfde auteurs in 1994 over docentprofessionalisering is geschreven, wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en de huidige stand van zaken op dit gebied. Het ter beschikking komen van het Raamplan 1994 artsopleiding en het Raamplan 2001 artsopleiding, de curriculumvernieuwingen die overal in ons land zijn ingevoerd en de veranderde eisen die aan de vervolgopleidingen en opleiders worden gesteld, hebben geleid tot een toegenomen bewustwording van de noodzaak van docenttraining. Dergelijke trainingen blijken niet alleen in de UMC’s, maar vooral ook in de opleidingsregio op locatie te worden gegeven. In de onderwijs- en opleidingsregio Noord en Oost-Nederland is het aantal deelnemers aan dergelijke trainingen sinds 1994 meer dan verviervoudigd. Toekomstige ontwikkelingen worden verwacht in het tot standkomen van docentkwalificaties, de deelname aan cursussen door artsassistenten, coaching in de dagelijkse onderwijspraktijk en in onderzoek op het gebied van ‘best evidence based medical education’. (Zwierstra RP, Venekamp R, Koppelman GH. Docentprofessionalisering: de stand van zaken anno 2006. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2006;25(6):279-284.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee