Springer Volume 25, Issue 6

February 2014 - jaargang 11
Banner

Het tijdschrift publiceert sinds 2012 één doorlopend deel (volume) en nummer (issue) per jaar. Artikelen worden beschikbaar gesteld zodra ze klaar zijn om onnodige vertragingen bij het openbaar maken van de inhoud te voorkomen.

Artikelen in deze editie

Problem-based learning as a preparation for professional practice
 • AuteursBohn Stafleu van Loghum
De medische opleiding hoeft geen rekening te houden met de geloofsovertuiging en cultuuropvattingen van studenten*
 • AuteursT.A.W. Splinter
Een goede medische opleiding houdt rekening met de geloofsovertuiging en cultuuropvattingen van studenten*
 • AuteursP. G. P. Herfs
Aanvullende kanttekeningen bij het profiel van de arts. Observaties aan het begin van de 21ste eeuw
 • AuteursN. S. Klazinga
Attitude versus professioneel gedrag
 • AuteursK. P. M. van Spaendonck
Docentprofessionalisering: de stand van zaken anno 2006
 • AuteursR. P. ZwierstraR. Venekamp & G. H. Koppelman
Hoe kan medische kennis het beste beklijven?
 • AuteursH. P. A. Boshuizen
Feedback ter bevordering van de professionele ontwikkeling van docenten
 • AuteursD. H. J. M. DolmansR. E. Stalmeijer & H. A. P. Wolfhagen
Het opleiden van eerstejaars studenten tot medisch specialist: alleen mogelijk bij voldoende wetenschappelijke expositie
 • AuteursR.O.B. Gans
Studenten die als docenten optreden? Over onderwijsstages en peer teaching in het medisch opleidingscontinuüm
 • AuteursJ. ten Cate
Canon van medisch onderwijs
 • AuteursBohn Stafleu van Loghum
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee