Een goede medische opleiding houdt rekening met de geloofsovertuiging en cultuuropvattingen van studenten*

Informatie
Auteurs
P. G. P. Herfs
Soort article
Pro en contra in medisch onderwijs
Verscheen in

Bij de inrichting van de onderwijsleersituatie dient rekening gehouden te worden met relevante kenmerken van de studentenpopulatie.1 Dat zijn onder meer: vooropleiding, sekse, leeftijd, etniciteit, culturele achtergrond en geloofsovertuiging.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee