De medische opleiding hoeft geen rekening te houden met de geloofsovertuiging en cultuuropvattingen van studenten*

Informatie
Auteurs
T.A.W. Splinter
Soort article
Pro en contra in medisch onderwijs
Verscheen in

Bij tijd en wijle duikt de discussie op over het met en op elkaar oefenen van lichamelijk onderzoek door studenten.1 Voor sommigen, met name zeer gelovige moslima’s, levert het ontbloten van bepaalde lichaamsdelen in aanwezigheid van mannelijke medestudenten problemen op met hun wijze van naleven van de Koran.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee