Studenten die als docenten optreden? Over onderwijsstages en peer teaching in het medisch opleidingscontinuüm

Informatie
Auteurs
J. ten Cate
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Het eerste artikel in het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (TMO) – destijds Bulletin Medisch Onderwijs (BMO) – over peer teaching behandelde een onderwerp dat na vijfentwintig jaar nog alleszins actueel is. Sindsdien is er meer theoretische argumentatie voor geformuleerd en is er meer onderzoek naar gedaan. De bevindingen hiervan lijken overeen te stemmen met de ervaringen bij een vorm van peer teaching die recent in het curriculum van het UMC Utrecht wordt toegepast: de zesweekse onderwijsstage voor zesdejaars studenten, waaraan ruim vijftig studenten hebben deelgenomen in een periode van twee jaar. Zowel het effect van wat wordt aangeduid als ‘cognitieve congruentie’ als het effect van ‘leren door doceren’ lijkt zichtbaar te zijn. Er wordt een lans gebroken voor de systematische toepassing van de student en de artsassistent als docent in het medisch opleidingscontinuüm. (Cate ThJ ten. Studenten die als docenten optreden? Over onderwijsstages en peer teaching in het medisch opleidingsingscontinuüm. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2006;25(6):255-260.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee