Kanttekeningen bij het Raamplan 2001 artsopleiding

Informatie
Auteurs
H. M. J. Raghoebar-Krieger
W. Bender & D. Th. Sleijfer
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Inleiding:

De eindtermen voor de basisartsopleiding zijn vastgelegd in het raamplan. Echter, de Begeleidingscommissie raamplan is van mening dat dit document niet wordt gebruikt zoals bedoeld. Vanwege het toenemende belang van eindtermen voor zowel de basisartsopleiding als de vervolgopleiding is het relevant te weten welke invloeden een rol spelen bij het gebruik van het raamplan. Daarom wordt nagegaan of er knelpunten zijn in de wijze waarop de begeleidingscommissie zorg heeft besteed aan het bepalen en omschrijven van de eindtermen in het raamplan.

Beschrijving:

Vanuit het gezichtspunt van vier onderwijskundige thema’s wordt vastgesteld hoe de eindtermen zijn bepaald en omschreven.

Deze thema’s zijn:

inventarisatie, evaluatie, formulering en classifi catie. Het inventarisatieproces van de eindtermen wordt breed gedragen en is geactualiseerd. De eindtermen zijn alle geformuleerd in handelingen die veranderingen beogen in het gedragsrepertoire van de student, maar er is variatie in de abstractiegraad. De classifi catie van eindtermen vertoont een logische structuur in kennis, vaardigheden en gedrag. Knelpunten zijn gevonden in: (1) de algemene formuleringen, waardoor sommige eindtermen niet direct praktisch toepasbaar zijn; (2) inconsistenties in de classifi catie van kennis, vaardigheden en gedrag tussen verschillende onderdelen van het raamplan; (3) het ontbreken van de functie van de ’problemen’.

Beschouwing en conclusie:

Het raamplan is met zorg samengesteld, maar om beter gebruik te bevorderen, is het nuttig de algemeen geformuleerde eindtermen uit te werken naar een concreet niveau waarop leeruitkomsten meetbaar zijn, de inconsistenties te verhelderen en de functie van de problemensectie te heroverwegen. (Raghoebar-Krieger HMJ, Bender W, Sleijfer DTh. Kanttekeningen bij het Raamplan 2001 artsopleiding. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2006;25(2):75-82.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee