Pleidooi voor een stage klinische onderwijskunde binnen de specialistenopleiding

Informatie
Auteurs
C. A. F. M. Bruijnzeel-Koomen
D. W. Erkelens
J. C. C. Borleffs
Th. J. ten Cate
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding:

Door de veranderingen van onderwijsprogramma’s geneeskunde moeten docenten naast vakinhoudelijke kennis beschikken over onderwijskundige vaardigheden. Professionalisering van (klinische) docenten is nodig om de gewenste kwaliteit op het gebied van onderwijs te kunnen garanderen. Voorts is het belangrijk om voor medisch specialisten actieve participatie in het onderwijs aantrekkelijk te maken en de ‘concurrentiepositie’ van onderwijs ten opzichte van patiëntenzorg en onderzoek te verstevigen. Erkenning en certificering van onderwijskwaliteiten kunnen ertoe bijdragen dat het geven van onderwijs aantrekkelijk is en het carrièreperspectief gunstig beïnvloedt.

Binnen de afdeling interne geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht wil men de arts-assistenten en stafleden die daarin geïnteresseerd zijn, een programma aanbieden om zich op het gebied van onderwijs te kwalificeren. Dit programma sluit aan op de ideeën binnen de beroepsgroep over een stage klinische onderwijskunde als keuzeonderdeel van de specialistenopleiding. Dit artikel is een discussiestuk voor verdere uitwerking van een dergelijke stage door de daarvoor bestaande gremia.

Stage klinische onderwijskunde:

De stage duurt maximaal 12 maanden en wordt in deeltijd gelopen, eventueel gecombineerd met andere onderdelen van de specialistenopleiding. De eindtermen zijn ingedeeld in de rubrieken: vakinhoudelijk, algemeen didactisch, ontwerpen van onderwijs, uitvoering van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, toetsen en beoordelen, en andere vaardigheden. Bij aanvang wordt een stageprogramma opgesteld. De arts-assistent heeft regelmatig contact met zijn/haar supervisor en houdt een portfolio bij. De stage bestaat uit uitvoering van onderwijs, cursussen, intervisie/supervisie, het maken van een ontwerp voor onderwijs en een wetenschappelijk product op onderwijskundig gebied. De kwaliteitsbeoordeling van de stage geschiedt via de reguliere visitaties van de beroepsvereniging. (Borleffs JCC, Cate ThJ ten, Bruijnzeel-Koomen CAFM, Erkelens DW. Pleidooi voor een stage klinische onderwijskunde binnen de specialistenopleiding. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2002; 21(1):25-32.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee