De ontwikkeling van een tutorfeedbacklijst

Informatie
Auteurs
A. J. J. A. Scherpbier
C. P. M. van der Vleuten
D. H. J. M. Dolmans
H. A. P. Wolfhagen
S. Ziada
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding:

Als instrument ter verbetering van de kwaliteit van docenten is in het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Geneeskunde te Maastricht een vragenlijst ontwikkeld om uitgebreide feedback te kunnen geven aan tutoren.

Achtergrond:

In probleemgestuurd onderwijs moet de tutor de onderwijsgroep stimuleren om dieper op de leerstof in te gaan. Ook bevordert en structureert de tutor het samenwerken. In Maastricht volgen tutoren één verplichte tutortraining. Feedback is echter voortdurend nodig. Hiertoe is een vragenlijst ontwikkeld die ingevuld wordt door de onderwijsgroepen.

Methode:

De items zijn ontleend aan de literatuur over krachtig leren. Na een pilotstudy is een lijst samengesteld van 21 items (vijfpuntsschaal) over actief, zelfsturend, toepassingsgericht en samenwerkend leren en de houding van de tutor. Daarnaast wordt een algemeen oordeel over het functioneren gevraagd (rapportcijfer 1-10). De lijst is voorgelegd aan alle studenten uit jaar 1 tot en met 4.

Resultaten:

De respons was 91%. De gemiddelde scores varieerden van 3.6 tot 3.9. Het algemene oordeel over het functioneren van de tutor scoorde gemiddeld 7.6. De betrouwbaarheid was hoog (Cronbachs alfa: .92-.94). De generaliseerbaarheidscoëfficiënt was.79 bij zes oordelen per tutor. De correlatie van .91 (p<.001) tussen de gemiddelde score op alle items en het algemene oordeel wijst op een goede constructvaliditeit.

Discussie:

De tutoren, de capaciteitsgroep van de tutor en het onderwijsinstituut krijgen de rapportage. De vragenlijst biedt individuele tutoren gedetailleerde gegevens voor feedback en verbeteringsdoeleinden. Daarnaast laten de betrouwbaarheid en validiteit gebruik voor beoordeling van docenten toe. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de lijst echt leidt tot beter functioneren van de tutoren. (Ziada S, Dolmans DHJM, Wolfhagen HAP, Scherpbier AJJA, Vleuten CPM van der. De ontwikkeling van een tutorfeedbacklijst. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2002; 21(1):9-17.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee