Het raadplegen van individuele feedback op de voortgangstoets door Nijmeegse studenten geneeskunde

Informatie
Auteurs
A. J. N. M. Thoben
J. C. G. Jacobs & R. S. G. Holdrinet
R. R. M. Leunissen
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Inleiding:

De interfacultaire voortgangstoets is sinds 1995 ook in het Nijmeegse geneeskundecurriculum ingevoerd. Andere participerende universiteiten zijn naast Maastricht, Groningen en Leiden. Vanaf 2000 wordt in het UMC St Radboud via de webpagina een individuele feedback op de voortgangstoets aangeboden aan studenten. Dit was aanleiding tot de volgende vraagstellingen: (1) Hoeveel studenten raadplegen de individuele voortgangstoetsanalyses?; (2) Is er verschil in de frequentie van raadplegen tussen studenten met een onvoldoende en een voldoende score op de voortgangstoets?; (3) Verschillen de jaargroepen van studenten in raadplegen?

Methode:

De inloggegevens werden verzameld van studenten die de analyses raadpleegden van de voortgangstoetsen van december 2002, maart 2003 en mei 2003. Deze gegevens werden vergeleken met het toetsresultaat (vol doen de/on vol doen de) en jaargroepnummer van de betreffende studenten.

Resultaten:

Gemiddeld 45% van alle studenten raadpleegde de voortgangstoetsanalyse. Er bestond geen signifi cant verband tussen het toetsresultaat en het raadplegen van de analyse. De data wijzen erop dat in de loop van de studie daarin geen veranderingen optreden.

Conclusies en discussie:

Individuele feedback op de voortgangstoets via een webpagina is een laagdrempelige innovatie. Rond 45% van de studenten maakt gebruik van de feedback. Studenten met een onvoldoende doen dit niet vaker dan studenten met een voldoende. De analyses op de voortgangstoets bieden studenten de mogelijkheid meer verantwoordelijk heid te nemen voor hun eigen leerproces. Het is wenselijk dat zowel studenten als docenten belangrijk meer gebruik maken van de feedbackmogelijkheden die deze toets biedt. (Thoben AJNM, Leunissen RRM, Jacobs JCG, Holdrinet RSG. Het raadplegen van individuele feedback op de voortgangstoets door Nijmeegse studenten geneeskunde. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2006;25(3):125-133.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee