Junior Scientific Masterclass. Groningse professionele kweekvijver om studenten tot artsonderzoeker op te leiden

Informatie
Auteurs
J. C. Kluin-Nelemans
J. C. Kluin-Nelemans & J. C. Kluin-Nelemans
M. H. W. Hooiveld
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

De Junior Scientific Masterclass (JSM) biedt gemotiveerde studenten extra mogelijkheden om binnen de studie geneeskunde en tandheelkunde wetenschappelijk onderzoek te doen. De JSM wil binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een kweekvijver zijn voor (tand)artsen, die later patiëntenzorg willen combineren met wetenschappelijk onderzoek. Een speciaal opleidingsprogramma stelt de studenten in staat om in de bacheloropleiding een ‘Honours’-graad voor onderzoek te behalen en/of gecombineerd met hun coassistentschappen in de masterfase een promotietraject te doorlopen dat leidt tot een MD én PhD. Het ‘Honours’-traject bekwaamt studenten in basaal wetenschappelijke vaardigheden. Het programma bestaat uit een scala aan cursussen en activiteiten, waaronder het uitvoeren van een wetenschappelijk proefproject. Studenten, die het ‘Honours’-traject van 30 ECs (European Credit Transfer System) succesvol doorlopen (bovenop de reguliere 180 ECs), verwerven de aantekening ‘Honours’ op de bachelorbul.

Binnen het MD/PhD-traject kunnen studenten de laatste twee jaren van de masterfase combineren met een promotieonderzoek. Dit kan dankzij een additionele, gefinancierde onderzoeksperiode van twee jaar met als doel zowel het artsexamen als het promotietraject (tegelijkertijd) succesvol af te ronden. Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten van de eerste acht jaren van het JSM-programma dat geresulteerd heeft in de verwezenlijking van een ‘Honours’-opleidingstraject. (Hooiveld MHW, Kluin-Nelemans JC. Junior Scientific Masterclass. Groningse professionele kweekvijver om studenten tot artsonderzoeker op te leiden. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2007;26(6):288-296.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee