Evaluaties door studenten van een reeks probleemoplossingsgerichte klinische colleges in een traditioneel curriculum

Informatie
Auteurs
B. van Damme
C. Aubry
E. Struyf
H. Jaspaert
J. Beullens
P. J. Janssen
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Samenvatting

Inleiding:

In de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven wordt in het laatste jaar van een traditionele medische opleiding een nieuw type klinische colleges georganiseerd: de probleemoplossingsgerichte klinische colleges (PoKC’s). Er zijn twee reeksen van ongeveer zeventig colleges gedurende acht weken. Als voorbereiding bestuderen de studenten in groepen van vijf één of meer vignetten, bestaand uit een casus en halfopen vragen, waarbij ze individueel informatie opzoeken. Tijdens het college worden de oplossingen gepresenteerd en besproken onder leiding van de docent. De mening van de studenten over de PoKC’s is gepeild.

Methode:

De PoKC’s werden door de studenten geëvalueerd aan de hand van 85 beweringen, die elk op een zespuntsschaal werden beoordeeld. Item 85 peilde naar het globale oordeel.

Resultaten:

217 van de 347 studenten vulden de vragenlijst in. Een factoranalyse resulteerde in zeven schalen. Vijf hiervan betroffen aspecten die bij de ontwikkeling van de nieuwe onderwijsvorm belangrijk geacht werden: ‘de docent als coach’, ‘leereffecten bij studenten’, ‘gerichtheid op eigen functioneren als basisarts’, ‘groepswerk’ en ‘zelfstudie’. Het oordeel van de studenten was gunstig behalve over ‘zelfstudie’. De schalen die het college betroffen – ‘coach’, ‘leereffecten’, ‘basisarts’ en ‘sfeer’ – vertoonden de hoogste onderlinge correlaties. Voor ‘groepswerk’ en ‘zelfstudie’ werd geen correlatie gevonden. Het globale oordeel hing vooral samen met de schalen ‘leereffecten’ en ‘optimalisatie’.

Discussie:

De studenten waren over het algemeen tevreden over de PoKC’s. Het belang van de vooropgestelde onderwijsaspecten werd bevestigd. De correlaties tussen de schalen tonen aan dat zelfstudie, groepswerk en het college in de beleving van de studenten drie afzonderlijke leermomenten vormen. (Beullens J, Struyf E, Jaspaert H, Aubry C, Janssen PJ, Damme B van. Evaluaties door studenten van een reeks probleemoplossingsgerichte klinische colleges in een traditioneel curriculum. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2003;22(1):28-39.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee