Supervisie in de medische praktijk: het oordeel van specialisten in opleiding. Arts-assistenten kindergeneeskunde beoordelen supervisoren*

Informatie
Auteurs
J. O. Busari
N. M. Weggelaar & I. A. M. Schiering
P. M. Greidanus
Soort article
Onderzoek
Verscheen in

Inleiding:

De begeleiding van arts-assistenten in opleiding tot medische specialist (aios) valt onder de verantwoordelijkheid van medisch specialisten. Veel van hen zijn echter niet bekend met de principes van het geven van gestructureerde supervisie en onderwijs. Dit is opvallend, omdat het behoort tot een van de voornaamste taken van klinische docenten. Hoewel supervisie veelal niet op gestructureerde basis plaatsvindt, is gebleken dat de begeleiding door de medische staf een essentieel onderdeel is van de scholing van de arts-assistent tot medisch specialist. Om een beter inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de supervisie in de praktijk hebben we onderzocht hoe de arts-assistenten de begeleiding ervaren en wat zij beschouwen als goede supervisie of juist onvoldoende begeleiding.

Methode:

We hebben twee enquêterondes gehouden onder aios (in 2003 en 2004) op de afdeling kindergeneeskunde van het Emma kinderziekenhuis/AMC. 58 stafl eden welke direct betrokken zijn bij de begeleiding van de arts-assistenten werden beoordeeld. Het onderzoek vond plaats op de paediatrische intensive care unit (PICU), de neonatologische intensive care unit (NICU) en op de algemeen pediatrische zorgafdelingen. Er werden twee verschillende gestandardiseerde vragenlijsten gebruikt om de stafl eden van de NICU, PICU en algemene pediatrie te beoordelen.

Resultaten:

Over het algemeen werd de kwaliteit van de supervisie door de arts-assistenten als ruim voldoende tot goed beoordeeld. De gemiddelde score van de stafl eden op de afdeling algemene pediatrie was 3.57 (sd=0.42) op een schaal van 1= zeer slecht tot 5= zeer goed. Op de intensive care-afdelingen waren de scores 7.21 (PICU; sd=0.90) en 7.49 (NICU; sd=0.44) op een schaal van 1= zeer slecht tot 10= zeer goed. Voor de stafl eden van de afdeling algemene pediatrie werd het tot stand brengen van een goede leeromgeving het meest positef gescoord (gemiddeld 4.05; sd=0.46). Besluitvorming op basis van een kosten-batenanalyse werd het laagst gescoord (gemiddeld 2.79; sd=0.36). De begeleiding tijdens het aanleren van nieuwe practische vaardigheden en effectieve communicatie zijn voor de meeste assistenten voor verbetering vatbaar. De resultaten uit 2004 vertonen verder geen signifi cante verschillen met die uit 2003.

Discussie en conclusie:

De resultaten laten zien dat in het algemeen de kwaliteit van de supervisie, zoals deze wordt geboden door medisch specialisten, positief gewaardeerd wordt. De arts-assistenten willen graag supervisie van betrokken, coöperatieve en begripvolle dokters. Ze geven er de voorkeur aan om als volwassen leerlingen te worden gezien en waarderen feedback wanneer deze constructief, duidelijk en relevant voor de opleiding is. Alhoewel op bepaalde aspecten van supervisie enige verbetering gezien wordt, zijn de verschillen ten opzichte van 2003 niet signifi cant. De kwaliteit van de supervisie van aios kan dus nog altijd verbeterd worden. (Busari JO, Greidanus PM, Weggelaar NM, Schiering IAM. Supervisie in de medische praktijk: het oordeel van specialisten in opleiding. Arts-assistenten kindergeneeskunde beoordelen supervisoren. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2006;25(4):170–179.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee