Zeven jaar klinisch lijnonderwijs aan de Vrije Universiteit: de problemen, de docententraining en het onderwijsmateriaal

Informatie
Auteurs
A. J. Gercama
F. J. van Ittersum
J. F. Bastiaans
M. de Haan
M. H. Sagasser
S. Huinink
Soort article
Uit de onderwijspraktijk
Verscheen in

Samenvatting

De Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit kent sinds 1990 het klinisch lijnonderwijs (KLO). Hierin wordt op probleemgestuurde wijze klinisch redeneren geoefend met behulp van casuïstiek. Onlangs is het KLO geëvalueerd en is aan de hand van de gesignaleerde problemen een docententraining georganiseerd met als belangrijkste doel het oefenen in het schrijven van onderwijsmateriaal (casuïstiek) voor het KLO. Na deze training zijn docenten zelf het onderwijsmateriaal gaan (her)schrijven met begeleiding van een projectgroep. Inmiddels zijn de meeste casus voor het KLO aangepast en is er een permanente redactiecommissie KLO ingesteld, die de kwaliteit van het onderwijsmateriaal bewaakt. In dit artikel wordt de docententraining beschreven, evenals de uitkomsten daarvan met betrekking tot het vernieuwde onderwijsmateriaal.

Summary

Since 1990 case-based problem-orientated courses in clinical reasoning have been part of the curriculum of the Faculty of Medicine of the Vrije Universiteit Amsterdam. To tackle problems identified by a recent evaluation of the course, teachers participated in courses where they practised in constructing cases to be used in the clinical reasoning course. Following the courses most of the existing cases in use in the curriculum were adapted or rewritten. A permanent editorial committee has been set up to monitor case construction. In this article the teacher training courses are described as well as the ensuing revision of the clinical cases.

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee