Studievoortgangsproblemen van buitenlandse artsen die instromen in een hoger jaar van de opleiding geneeskunde

Informatie
Auteurs
J. R. E. Haalboom
P. G. P. Herfs
Soort article
Beschouwing
Verscheen in

Samenvatting

Buitenlandse artsen van wie de diploma’s niet gelijkgesteld worden door de minister van VWS, vragen veelvuldig toelating tot medische opleidingen om in de toekomst in Nederland als arts te kunnen werken. In de laatste tien jaren hebben meer dan 1000 buitenlandse artsen via de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA) hiertoe een verzoek ingediend. In 2004 is berekend dat bijna 90% van deze artsen feitelijk start met een aanvullende opleiding geneeskunde.Daar er geen gegevens bekend waren over de voortgang van deze buitenlandse artsen in de aanvullende studietrajecten, is in dit onderzoek het studieverloop van alle 99 ingestroomde buitenlandse artsen in de cohorten 2002 en 2005 door de studieadviseurs geïnventariseerd. Gebleken is dat bij 38 studenten sprake was van studieproblematiek; de overige 61 studenten studeerden zonder problemen. De matige beheersing van de Nederlandse taal en de gebrekkige medische kennis en vaardigheden vormden de hoofdmoot van de problematiek. Ook werden attitudeproblemen vastgesteld. Naast de opleidingsgerelateerde problemen signaleerden de studieadviseurs ook problemen rond verblijfsstatus en levensfase (zoals studiefinanciering, huisvesting en zorg voor partner en/of kinderen). Opvallend was dat van de instroom in het cohort van 2002 71% een vluchtelingenstatus had, terwijl van de instroom in het cohort van 2005 het merendeel (57%) in het kader van gezinsvorming in Nederland verbleef. De gemiddelde leeftijd bij de start van de aanvullende studie was 35 jaar.Geadviseerd wordt om aandacht te blijven besteden aan de verbetering van de Nederlandse taal. Tevens is het van belang dat de expertise op het gebied van de begeleiding van buitenlandse artsen door studieadviseurs en studentendecanen niet verloren mag gaan. (Herfs PGP, Haalboom JRE. Studievoortgangsproblemen van buitenlandse artsen die instromen in een hoger jaar van de opleiding geneeskunde. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27(2):90-98.)

Summary

In the last decade more than 1000 foreign medical graduates, whose medical degrees are not recognised by the Dutch Department of Health, applied for admittance to medical schools in the Netherlands. Some 90% of them were actually admitted. Study problems of foreign medical graduates during their additional medical training in the Netherlands have not been studied systematically.

We made an inventory of the types of problems and the frequency of their occurrence for all 99 foreign medical graduates entering five Dutch medical schools in 2002 and 2005 as reported by the study advisors. Problems were reported for 38% of the foreign graduates, while the majority (62%) had no problems. Language problems and problems related to deficiencies in medical knowledge and skills were reported most frequently. In 2002, the majority (71%) of foreign medical graduates had a background as a refugee, while in 2005 the majority (57%) had a visa to stay with their spouses or partners. Apart from study-related problems, there were also problems related to the phase of life of the students, whose average age on entering medical school was 35 years, such as problems in obtaining a study grant, housing problems and the responsibility for a partner and/or children. Continuous attention for mastery of the Dutch language is important. Furthermore, counselling expertise relating to foreign medical graduates should be maintained among study advisors in order to meet the specific needs of these students. (Herfs PGP, Haalboom JRE. Problems relating to study progress of foreign medical graduates at Dutch medical schools. Dutch Journal of Medical Education 2008;27(2):90-98.)

Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee